icon-arrow-right
Home ViaFOcs voor functioneel onderhoud van verkeersregelinstallaties

ViaFOcs voor functioneel onderhoud van verkeersregelinstallaties

Doorstroming | Over Vialis

Tijdens de Intertraffic 2006 lanceerde Vialis ViaFOcs: hét instrument om de wegbeheerder snel, eenvoudig en continu inzicht te geven in het functioneren van de verkeersregelinstallaties. De wegbeheerder kan hierdoor inspelen op de groeiende vraag naar informatie van de burger en de politiek. Het grootste voordeel is echter dat het nu mogelijk is om het uitgestippelde beleid te toetsen aan de beleidsmatige randvoorwaarden en zonodig bij te sturen.
ViaFOcs

ViaFOcs is geïntegreerd in VIMS, het Vialis Internet Management Systeem, waarmee aangesloten verkeerssystemen continu worden bewaakt. Via de verkeerssystemen komt veel informatie binnen over bijvoorbeeld wachttijden, intensiteit, aantal stops en roodlichtnegatie. Al deze gegevens worden gebruikt voor het functionele onderhoud van de verkeersregelautomaten. Onderdeel daarvan is de toetsing of de verkeersregelinstallaties nog steeds voldoen aan de beleidsuitgangspunten. Indien nodig kan de werking van de verkeersregelinstallaties dan worden bijgesteld.

 

Met ViaFOcs is het functioneel onderhoud van de verkeersregelinstallatie geen eenmalige of incidentele activiteit meer. Er is sprake van een voortdurende interactie tussen VRI, verkeerskundige, wegbeheerder en beleidsmaker. Met ViaFOcs wordt het inwinnen en uitwisselen van informatie ingebed in een cyclisch proces dat moet leiden tot een optimale verkeersafwikkeling en een betere doorstroming.

 

Kortom, ViaFOcs is een onmisbare schakel in actief dynamisch verkeersmanagement.

 

Klik hieronder om de brochure te bekijken (144 kb)  

+