icon-arrow-right
Home Samenwerking in verkeerskundig beheer loont

Samenwerking in verkeerskundig beheer loont

Doorstroming | Events | Verkeersregelingen | Verkeerskundig advies | Verkeer.nu

Goed verkeerskundig beheer is één van de speerpunten van de provincie Noord-Holland. Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis levert hieraan als leverancier van verkeerskundige software een belangrijke bijdrage.

Op de Vakbeurs Mobiliteit in Houten gaven Dorien Ottenhof, projectleider Smart Mobility, provincie Noord-Holland en Daan Vugs, commercieel verkeerskundige bij Vialis een kijkje in ‘hun’ keuken met hun gezamenlijke presentatie.

Amsterdam

Aanleiding tot samenwerken op verkeerskundig beheer

In het verleden had verkeerskundig beheer binnen de provincie niet de hoogste prioriteit. Er was niet genoeg capaciteit en budget voor de uitvoering van periodieke optimalisaties van verkeersregelinstallaties (VRI’s), de evaluatie inclusief rapportage en verkeerskundige ondersteuning van de wegverkeersleider. In 2015 nam de provincie daarom een aantal beslissingen:

 • Er werd meer mankracht beschikbaar gesteld
 • Er werd meer budget vrijgemaakt.

Verschillende adviesbureaus kregen - na meerdere uitvragen – opdrachten om verkeerskundige producten te leveren, zoals reactief en proactief beheer, scenariobeheer, aanpassingen van de automaten en het uitvoeren van een coördinerende rol voor overkoepelende zaken zoals de instellingen van DRIPs en KAR.

In 2017 volgde tenslotte een aanbesteding voor de ontwikkeling van een nieuwe analysetool, die loggegevens van de VRI’s vertaalt naar verkeerskundige informatie. De opdracht werd gegund aan Vialis, met het product verkeer.nu, de opvolger van de Kwaliteitscentrale.

Automatische analyses leveren voordeel op

Deze analysetool is voor de provincie een van de belangrijkste hulpmiddelen om het verkeerskundig beheer goed uit te voeren. Daan Vugs, Vialis legt uit dat de verkeerskundige analyses grotendeels geautomatiseerd worden uitgevoerd. Een functioneel dashboard geeft de verkeerskundige van de provincie inzicht in de actuele en historische prestaties. Met het faselog kunnen ongevallen en klachten in detail geanalyseerd worden. Het prestatie- en analysedashboard, inclusief ruwe tellingen en een KAR-analyse, draagt bij aan de evaluatie- en rapportagewens van de provincie.  

Dorien Ottenhof toont vervolgens de resultaten van het verkeerskundig beheer in 2017. De periodieke optimalisaties van de VRI’s hebben een gemiddelde doorstromingswinst van 7 procent opgeleverd. Waar nodig zijn de VRI’s voorzien van nieuwe software voor een efficiëntere verkeersafwikkeling of verbeterde logging.

Daarnaast ontwikkelde de provincie een aantal nieuwe regelscenario’s voor de VRI’s om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. Ook leverde de provincie een bijdrage aan regelscenario’s die door samenwerkende wegbeheerders werden ontwikkeld. Bij wegwerkzaamheden rondom VRI’s zijn lokale regelscenario’s opgesteld en ingezet. Alle meldingen over VRI’s die de provincie kreeg van weggebruikers, zijn verwerkt.

Ottenhof analyseert tot slot de succesfactoren die voorwaardelijk zijn geweest voor dit resultaat:

 • een bestuurlijke opdracht
 • een structureel beschikbaar budget
 • contact tussen de betrokken marktpartijen en de verkeerscentrale
 • standaardisatie
 • en een goede samenwerking.


En voor wat de technische randvoorwaarden betreft, noemt zij:

 • goed technisch beheer van de lussen
 • aansluiten van de VRI’s op de bediencentrale
 • en de beschikbaarheid van verkeerskundige software.


Vugs eindigt met het opsommen van de successen in het ontwikkeltraject van verkeer.nu vanuit Vialis bezien:

 • gebruikersfeedback
 • een bewezen robuuste tooling voor zowel interne projecten als voor de advisering
 • ‘een ronde PDCA-keten


Verkeer.nu blijkt een goede opvolger van de kwaliteitscentrale en biedt een compleet platform. Kortom: deze software biedt in combinatie met goed functioneel beheer  een opmaat voor doorstromingsdiensten in de toekomst.

+