icon-arrow-right
Home Zuinig rijden loont

Zuinig rijden loont

Doorstroming | Duurzaamheid | Veiligheid | Over Vialis

Brandstofprijzen stijgen, tweederde van de autoverkoop bestaat uit modellen met een A of B-energielabel, het ‘nieuwe rijden' is in opmars. Allemaal indicaties die er op wijzen dat de automobilist zich meer en meer bewust wordt van het feit dat er schoner en zuiniger moet worden gereden. Ook de overheid is hier actief mee bezig. "Er wordt ambitieus doorgebouwd aan een nieuwe infrastructuur en er wordt gekeken naar een slimmere benutting van onze wegen", aldus minister Melanie Schultz van Haegen tijdens haar toespraak bij de opening van de AutoRAI 2011. Tijdens deze zelfde toespraak geeft de minister aan dat auto's deel uitmaken van een mobiliteitssysteem dat tegen haar grenzen oploopt. Grenzen op het gebied van ruimte, bereikbaarheid en milieu. Wanneer er naar het milieu-aspect gekeken wordt, denkt niet alleen de automobielindustrie na over het zuiniger rijden van wagens of over de vermindering van de uitstoot, ook de verkeersindustrie werkt hard aan modellen en oplossingen waardoor doorstroming bevorderd wordt en uitstoot van schadelijke stoffen verminderd wordt. "Immers, files zijn de pest voor het milieu en voor de economie", aldus de minister in bovengenoemde toespraak. Het door Vialis en TNO ontwikkelde verkeersmilieumodel ‘EnViVer' maakt het mogelijk om niet alleen de effecten op de doorstroming, maar ook die op het milieu in kaart te brengen.
Vlot op weg

Bij het regelen van het verkeer werd in het verleden met name gekeken naar de doorstroming. Verkeerssimulatieprogramma's laten vooraf zien wat er met de doorstroming van het verkeer gebeurt door de aanleg van een nieuwe weg of de herinrichting van een kruispunt met verkeerslichten. De effecten op het milieu bleven onbelicht. Zo kan de invoering van een groene golf positief uitpakken voor het verkeer, maar juist minder positief zijn voor het milieu. Met EnViVer worden ook de gevolgen op het milieu vooraf in beeld gebracht. 

 

Onlangs mocht Vialis het PlanetFit-certificaat voor EnViVer in beslag nemen, terwijl het product eerder reeds genomineerd was voor de Intertraffic Innovation Award. Het product wordt steeds verder ontwikkeld. Een productdifferentiatie zal op korte termijn resulteren in het op de markt brengen van een (goedkopere) ‘light-versie'.

+