icon-arrow-right
Home Zorgvuldige planning houdt Almere tijdens verbouwing bereikbaar

Zorgvuldige planning houdt Almere tijdens verbouwing bereikbaar

Doorstroming | Over Vialis

De Veluwedreef, een van de belangrijkste invalswegen van de A6 naar het centrum van Almere, wordt in 2011 ingrijpend gerenoveerd. De tweemaal tweebaansweg krijgt een nieuwe asfaltlaag en enkele kunstwerken worden aangepast. Op voorhand was duidelijk dat de werkzaamheden voor veel verkeersoverlast zouden kunnen zorgen. De gemeente Almere is daarom al een jaar voor de start van de renovatie met de provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, de hulpdiensten en Vialis gestart met de planning en het bedenken van maatregelen die de problemen moeten beperken. Om de consequenties van de renovatie voor het verkeer in beeld te brengen, rekende Vialis alle bouwvarianten met behulp van (statische en dynamische) modelstudies door. Wat gebeurt er bijvoorbeeld indien de weg geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer? Op basis van de resultaten uit de studies van Vialis werd besloten de reconstructie van de weg in vijf fases uit te voeren.
Logo Vialis

Onder normale omstandigheden rijden dagelijks tussen de 28.000 en 30.000 auto's over de Veluwedreef van en naar het stadscentrum van Almere. Zeker in de spits kan de weg de verkeersstroom maar net opvangen. Een door de renovatie verminderde capaciteit heeft daardoor per definitie gevolgen voor de bereikbaarheid van het centrum en de omliggende woonwijken.

 

In de eerste van de vijf bouwfases werd een klein deel van de weg volledig afgesloten. Omdat dit deel net buiten het centrum ligt, bleven de gevolgen relatief beperkt. In de vier volgende fases wordt telkens een deel van de weg voor de helft voor het verkeer afgesloten en is er in iedere richting één rijstrook over. Met deze aanpak blijven de woonwijken goed bereikbaar.

Verkeersmanager

Tijdens de bouwfases treedt Vialis op als verkeersmanager. Vooraf bepaalden alle betrokken wegbeheerders en de hulpdiensten aan welke eisen het netwerk moet voldoen. Er zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van het centrum en de woonwijken voor zowel het gewone verkeer als de hulpdiensten. Op basis hiervan zijn scenario's opgesteld voor iedere bouwfase.

 

Vialis kan als verkeersmanager de verkeersregelingen anders instellen, het verkeer naar alternatieve routes geleiden met behulp van teksten op stedelijke DRIP's en met verkeersregelaars het verkeer beter laten doorstromen. Ook is er de mogelijkheid maatregelen te nemen op het provinciale of rijkswegennet om de gemeentelijke wegen bereikbaar te houden. Indien het verkeer vast dreigt te lopen op de Veluwedreef, kan de verkeersmanager in overleg met de wegbeheerders bijvoorbeeld besluiten elders een file neer te zetten om de hoofdroute te ontlasten. Bij het begin van iedere bouwfase wordt bovendien het gehele netwerk gemonitord om te kijken of er zich onvoorziene problemen voordoen en er nog extra maatregelen nodig zijn.

 

Essentieel in de aanpak is enerzijds de afstemming en communicatie tussen alle wegbeheerders en andere betrokken partijen en anderzijds de zorgvuldige en uitvoerige planning van de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen. Door elkaars problemen te delen en niet te vertrouwen op ad-hocoplossingen, moet de bereikbaarheid van Almere optimaal blijven.

+