icon-arrow-right
Home Zaanstad over op verkeersmanagement

Zaanstad over op verkeersmanagement

Doorstroming | Verkeersregelautomaten | Verkeerskundig advies | Wegkantstations

De gemeente Zaanstad gaat - samen met de provincie Noord-Holland - regionaal verkeersmanagement toepassen. Regionaal verkeersmanagement heeft een positief effect op de verkeersafwikkeling en de doorstroming op het wegennet in en rondom Zaanstad.

De basis voor verkeersmanagement vormt onder andere de centrale aansturing van wegkantsystemen, zoals bijvoorbeeld verkeersregelinstallaties (VRI’s). Op dit moment zijn deze VRI’s hier nog niet geschikt voor.

Vialis heeft de opdracht ontvangen om hiervoor in totaal 23 verkeersregelautomaten geschikt te maken. De volgende werkzaamheden maken deel uit van deze opdracht:

  • Het toevoegen van een ADSL verbinding via het corporate netwerk van Vialis zodat de VRI’s met de beheercentrale van de provincie Noord-Holland gekoppeld kunnen worden. Hiervoor worden de VRI’s ook voorzien van IVERA (de datacommunicatiestandaard voor verkeersregeltoestellen en de daarmee verbonden beheercentrales). Met als resultaat dat deze VRI’s vanuit de centrale van de provincie Noord-Holland kunnen worden bediend. Bijvoorbeeld voor het aan- of uitzetten van scenario’s in het kader van dynamisch verkeersmanagement (DVM);
  • De VRI’s worden geschikt gemaakt om logbestanden vast te leggen. Met deze bestanden kunnen o.a. verkeerskundige analyses worden gemaakt;
  • Verouderde verkeersregeltechnische software van de VRI’s van Zaanstad wordt door Vialis vervangen door nieuw geprogrammeerde (CCOL) regelingen en voorzien van lokale en regionale DVM programma’s welke vanuit de verkeerscentrale in- en uitgeschakeld gaan worden.
Groen licht

Het project is in januari 2016 door Vialis opgestart. In nauw overleg met de gemeente worden de verschillende VRI’s van Zaanstad door Vialis gewijzigd. De opleverdatum van dit project is 1 oktober 2016.

+