icon-arrow-right
Home Wie beheert de weg in 2015?

Wie beheert de weg in 2015?

Over Vialis

Het antwoord op de vraag ‘Wie beheert de weg in 2015' lijkt evident! De wegbeheerder, dus de overheid. De rol van de overheid als opdrachtgever verandert sterk. Door terugtrekkende overheid en het toekomstig tekort op de arbeidsmarkt moeten markt en overheid intensiever samenwerken. Dit geldt ook voor mobiliteit en wegbeheer. Hoe de rolverdeling tussen markt en overheid op het gebied van mobiliteit zal veranderen zette André Kruithof (manager Integraal Verkeersmanagement bij Vialis) uiteen tijdens het Verkeerskundecongres op 31 oktober 2012.
Wie beheert de weg in 2015

De afgelopen jaren werd al voorzichtig naar nieuwe/andere modellen gekeken. Ideeën over Total Cost of Ownership, lane rental en concessieverlening zijn al voorzichtig verkend.

Het economisch klimaat is de laatste tijd sterk veranderd. De arbeidsmarkt komt de komende jaren sterk onder druk te staan. Regeren is vooruit zien. Nederland moet zich voorbereiden op de nieuwe situatie.

Een situatie waarin de markt optreedt als gedelegeerd wegbeheerder is hierbij dan ook een reële mogelijkheid.

Tijdens de plenaire Verkeerskunde sessie op 31 oktober ging André Kruithof in op hoe de samenwerking tussen markt en overheid financieel, functioneel en operationeel in de toekomst ingevuld kan worden.

 

Hoe wordt wegbeheer ook in de toekomst vanuit maatschappelijke drivers gestuurd? Hoe kunnen de maatschappelijke belangen worden geborgd bij marktpartijen die zakelijke strategieën hebben? Hoe houdt de overheid grip op haar doelstellingen inclusief financiën en servicelevels? Wat is een objectieve afweging tussen de voor- en nadelen vanuit zakelijk en maatschappelijk oogpunt? Allemaal onderwerpen en vragen die behandeld werden tijdens de PechaKucha-presentatie in de Brabanthallen in Den Bosch.

 

Geen gelegenheid gehad de bijeenkomst bij te wonen, maar als wegbeheerder wel interesse in het onderwerp? Stuur uw emailbericht naar info@vialis.nl en vermeld Integraal Verkeersmanagement in uw onderwerpregel. Vialis neemt dan contact met u op.

+