icon-arrow-right
Home Weggebruikers willen betere benutting van wegen

Weggebruikers willen betere benutting van wegen

Doorstroming | Duurzaamheid | Over Vialis

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse automobilisten van mening zijn dat het wegennet efficiënter gebruikt moet worden. Volgens de weggebruiker wordt er op bepaalde tijdstippen van de dag te veel asfalt onbenut gelaten, wat onnodig voor files zorgt, blijkt uit een enquête onder autorijders van Bureau Consumenten Onderzoek in opdracht van dagblad De Telegraaf. Het initiatief ‘Nederland Innovatief Onderweg' (waarin Vialis een van de deelnemende bedrijven is) kan het tij van dichtslibbend Nederland keren. Door een slimme organisatie van verkeer en vervoer met behulp van technologie kunnen de huidige wegen in drie jaar tijd tot 15 % efficiënter worden benut en kan de milieubelasting door het verkeer met 20 % worden verminderd.
Logo Vialis

Bij 15 % efficiëntere benutting van de wegen, zullen de reistijden weer beheersbaar worden. De benodigde investeringen passen ruimschoots binnen de huidige overheidsbegrotingen, maar vragen het maken van duidelijke keuzes.

 

Een van de (vele) voorbeelden van systemen die zorgen voor een efficiënter gebruik van het wegennet is ViValdi, het Vialis-verkeersmanagementsysteem voor stedelijke gebieden. ViValdi zorgt voor samenhang tussen autosnelwegen, stedelijke wegen, parkeergeleiding en dergelijke. Juist door het wegennet als een geheel te bekijken, is het mogelijk de voorhanden capaciteit optimaal te benutten.

 

Nederland Innovatief Onderweg (NIO) is geïnitieerd door toonaangevende bedrijven die bereid zijn te tekenen voor resultaat. De besparing op de begroting is aanzienlijk en het resultaat is snel te realiseren (kijk voor meer info op: www.vrijbaanvoorvernuft.nl).

+