icon-arrow-right
Home 4 februari 2014: Wat BigData voor Vialis betekent

4 februari 2014: Wat BigData voor Vialis betekent

Doorstroming | Over Vialis

Big Data: veel gegevens... erg veel gegevens! Maar wat kunnen we er mee? Big Data stimuleert een omslag in het denken over verkeer en vervoer, ook in deze sector wordt veel data verzameld. Op 4 februari vindt het Grote Big Data Congres plaats, waar specialisten uit de sector mobiliteit en andere vakgebieden laten zien wat er nu al mogelijk is op het gebied van verkeersmanagement of verkeersveiligheid. Als specialist is Vialis tijdens dit congres uiteraard van de partij.
Verstedelijking

Duizenden systemen op straat winnen talrijke gegevens in

Vialis heeft duizenden systemen op straat staan: verkeersregelinstallaties, parkeerapparatuur, meetsystemen langs de snelweg, wegkantsystemen, toeritdoseerinstallaties, afsluitsystemen en nog veel meer. Systemen van Vialis vind je overal. Al deze systemen winnen 24 uur per dag gegevens in ... erg veel gegevens. De waarde van deze gegevens is door de toename aan opslagcapaciteit en rekenkracht enorm gegroeid.

Van gegevens naar informatie

Binnen het gebied van Big Data draait het om de uitdaging om deze grote hoeveelheid gegevens te kunnen structureren en verwerken tot bruikbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt voor het nemen van de juiste beslissingen en het kunnen opstellen, uitvoeren en verifiëren van het juiste beleid. Uit de analyse van Big Data kunnen onder andere trends, schommelingen, discrepanties en onderlinge verbanden worden afgeleid. Hiernaast kunnen incidenten -na een Big Data analyse- opeens niet zo incidenteel blijken. Kortom, de combinatie van Big Data en de softwareproducten van Vialis levert waardevolle informatie die praktisch inzetbaar is.

Maak kennis met Big Data

Vialis presenteert de bruikbare informatie voor wegbeheerders en weggebruikers in haar applicaties. Het ViValdi-platform van Vialis vervult hierin een belangrijke rol. Door het slim inzetten van gedetailleerde informatie zorgt Vialis voor optimale doorstroming en mobiliteitsoplossingen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Vialis werkt hard aan toekomstige mogelijkheden met nieuwe bronnen en het inzetten van nieuwe slimme technieken. U bent op 4 februari van harte welkom op de stand van Vialis op het Big Data Congres 2014 om met ons van gedachten te wisselen en kennis te maken met onze oplossingen (De Fabrique in Utrecht, Westkanaaldijk 7).
+