icon-arrow-right
Home Vlissingen vervangt INCA ProMIT door Crossman

Vlissingen vervangt INCA ProMIT door Crossman

Doorstroming | Over Vialis

Sinds 1996 beschikte de gemeente Vlissingen over het INCA ProMiT-systeem van Vialis. Gezien de leeftijd van het systeem, de toenemende verkeersintensiteit en de huidige wensen en eisen van de gemeente is besloten het systeem te vervangen door een nieuwe Crossman-centrale.
Logo Vialis
Deze nieuwe Beheercentrale zorgt voor een soepeler beheer van verkeersregelinstallaties (VRI's), gegevensuitwisseling tussen de verschillende VRI's en het op eenvoudige wijze genereren van informatie waarmee het verkeer geregeld en gestuurd wordt.
Met de nieuwe Crossman-centrale is Vlissingen in staat beter in te spelen op de wensen zoals opgenomen in het gemeentelijke Mobiliteitsplan.
+