icon-arrow-right
Home ViXS laat geselecteerd verkeer toe op Campus TU Delft

ViXS laat geselecteerd verkeer toe op Campus TU Delft

Doorstroming | Veiligheid | Over Vialis

Aan- en afrijdend snelverkeer, fietsers, pauzerende studenten en staf ... Het was in het verleden druk en dynamisch in het Mekelpark op het TU Delft-terrein in de gemeente Delft. Tot voor kort werd deze zogenoemde TU-wijk doorkruist door een doorgaande weg, omgeven door grote parkeerterreinen. In het nieuwe park staan fietsers en voetgangers centraal. Met het Mekelpark heeft de TU Delft een campus gekregen met glooiende grasvelden en kleurrijke bomen. Vialis droeg bij aan de autoluwheid op het park.

Door het leveren, installeren en inbedrijfstellen van haar ViXS-systeem (gebiedsbeheersingssysteem)  zorgde Vialis op het Mekelpark voor een dynamische verkeersafsluiting. Het gehele park is voetgangers- en fietsers- gebied geworden en wordt dynamisch afgesloten om autoverkeer tegen te gaan. Het inrijden van het park is alleen nog mogelijk voor bestemmingsverkeer.

 

Het selectief afsluiten gebeurt per locatie  op het park door middel van een hydraulische poller. Vialis leverde op het Mekelpark zes dynamische afsluitingen (3x gecombineerde in-uit, 1x in- en 2x uitgang).
De poller zakt in het wegdek bij een geldige detectie van een passerend voertuig.
Het detecteren van de voertuigen kan op verschillende manieren plaatsvinden.
De selectieve detectie van bijvoorbeeld hulpdiensten vindt plaats, doordat de lus in het wegdek wordt geactiveerd door een "tag" die onder het voertuig is bevestigd. De ‘"ontvangers" hebben op hun beurt weer contact met het regeltoestel, waarna de "poller" naar beneden wordt gestuurd. Na een geldige passage van het voertuig komt de "poller" weer omhoog. De afsluitingen zijn in staat om verkeer in één en/of twee richtingen te verwerken.

 

Om conflicten in de verkeersstroom te voorkomen, zijn naast iedere poller verkeerslichten geplaatst. De verkeerslichten staan standaard op rood. Wanneer een voertuig zich aanmeldt gaat het betreffende verkeerslicht geel knipperen en gaat de poller naar beneden. Wanneer deze volledig naar beneden is, springt het betreffende verkeerslicht op groen. Na passage van het voertuig over de direct achter de poller aangebrachte detectielussen springt het verkeerslicht op rood en komt de poller omhoog als de veiligheidslussen vrij zijn.

 

Fietsverkeer of voetgangers kunnen elk moment moeiteloos de poller vrij passeren.

 

Het ViXS-systeem van Vialis (Vialis Xcess System) kan web-based benaderd worden. Dit houdt in dat via iedere computer met een internetaansluiting verbinding gemaakt kan worden met ViXS. Met de juiste toegangscodes kunnen toegangskaarten worden aangemaakt, gewijzigd of geblokkeerd worden. Ook kan op afstand het juridisch log worden uitgelezen, of instellingen als de openings- en sluitingstijd worden aangepast.

 

Het Mekelpark is de informele ontmoetingsplek voor (inter)nationale studenten en staf van de TU.

+