icon-arrow-right
Home Vialis werkt aan energiezuiniger tunnels

Vialis werkt aan energiezuiniger tunnels

Innovatie | Duurzaamheid | Partnership | Tunnels

Op de onlangs gehouden Vakbeurs Elektrotechniek heeft een aantal partijen die betrokken zijn bij tunnelbouw, waaronder Vialis, een intentieverklaring ondertekend die moet leiden tot energiezuiniger tunnels in Nederland. Daarmee geven ze de aftrap voor de InnovatieTafel Tunnels; een ‘community of practice die nieuwe concepten ontwikkelt en regelgeving bekijkt’.

De partijen willen de schouders eronder zetten om tegen 2020 de Nederlandse tunnels energiezuiniger te maken. Daarmee moet de CO2-uitstoot met 20% omlaag vergeleken met de situatie in 2009. Om die ambitie te halen, moeten betrokken partijen gezamenlijk nieuwe concepten en oplossingen ontwikkelen. De huidige state of the art systemen zijn namelijk niet toereikend.

Energiezuinige tunnels 1.jpg

Tunnels slurpen energie. De technische installaties die voor de veiligheid zorgen, zorgen zo voor veel CO2 uitstoot. Stichting KIEN heeft al samen met het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Rijkswaterstaat en andere partijen een concept ontwikkeld voor de 0-energietunnel. Vooruitlopend daarop wil Rijkswaterstaat tegen 2020 het energieverbruik van bestaande tunnels fors verminderen om de CO2 ambitie te kunnen halen. Daartoe moet het energieverbruik van de bestaande tunnels met ruim 40 procent omlaag.

Aan de InnovatieTafel doen naast Rijkswaterstaat, KIEN en COB ook adviseurs, leveranciers, installatiebedrijven en andere partijen uit de bouwkolom mee. Alleen door vanuit alle invalshoeken naar het onderwerp te kijken, kan een oplossing gevonden worden. Er wordt niet alleen naar techniek gekeken, ook naar de regelgeving. De deelnemers onderzoeken ook combinaties van slimme oplossingen. Voor de Nederlandse bouw- en installatiebedrijven ligt hier een uitgelezen kans. De komende jaren moeten namelijk veel tunnels gerenoveerd worden. Dit is dé kans om de ambitieuze energiedoelstelling te realiseren.

+