icon-arrow-right
Home Vialis verantwoordelijk voor functioneren groot deel VRI’s in Tilburg

Vialis verantwoordelijk voor functioneren groot deel VRI’s in Tilburg

Over Vialis

De gemeente Tilburg spant zich in om haar verkeerslichten zo optimaal mogelijk te ontwerpen en zo effectief mogelijk te laten functioneren. Hiervoor is Tilburg al eens bekroond met de titel ‘Verkeerslichtenstad van het jaar'. Om de prestaties van de verkeersregelinstallaties blijvend te verbeteren en alvast voor te sorteren op een vorm van ‘asset management' heeft de gemeente Vialis gevraagd het onderhoud op zich te nemen van alle Vialis-verkeersregelautomaten in de stad. Vialis ontving de opdracht voor een ‘all-in'-onderhoudsovereenkomst voor deze 100 verkeersregelautomaten en wordt hiermee, in nauw overleg met de gemeente, verantwoordelijk voor het technisch presteren en verbeteren van deze verkeersregelinstallaties.
Logo Vialis

Het contract is aangegaan voor de duur van een jaar met een optie tot drie jaar verlenging.

De ‘all-in"-onderhoudsovereenkomst tussen de gemeente Tilburg en Vialis omvat voornamelijk functionele eisen. Vialis beslist hoe de gestelde eisen worden behaald en maakt bij de gemeente aantoonbaar hoe de verkeersregelautomaten functioneren ten opzichte van de contract-eis (bijvoorbeeld hoe vaak er preventief en correctief onderhoud plaatsvindt).

Hierdoor verwacht Tilburg meer betrokkenheid en proactiviteit van Vialis dan bij de voormalige contractvormen, waarbij storingen binnen een bepaalde tijd na melding werden opgelost. Met deze nieuwe contractvorm worden storingen vooraf voorkomen. Vialis zal, wanneer een storing vaker voorkomt, met goed onderbouwde verbetervoorstellen komen.

De gemeente Tilburg en Vialis vertrouwen erop dat met de insteek van dit onderhoudscontract storingen aan verkeersregelinstallaties tot een minimum beperkt zullen blijven.

+