icon-arrow-right
Home Vialis steeds een beetje “Groener”

Vialis steeds een beetje “Groener”

Duurzaamheid | Over Vialis

"Groene stroom" is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de gewone elektriciteit, die dan "grijze stroom" wordt genoemd. Aardwarmte, Biomassa, Waterkracht, Windenergie en Zonne-energie zijn termen die bij "Groene stroom" horen. Het idee van "Groene stroom" is dat daarmee de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke stoffen wordt verminderd, waardoor de toename van het broeikaseffect zal vertragen. Daar "Groene stroom" onuitputtelijk is zal het ook beschikbaar zijn voor de generaties na ons.
CO2 footprint

Eind 2009 is Vialis gestart met een programma om onze CO2-footprint in kaart te brengen. Dit maakte het voor ons mogelijk effectieve maatregelen te treffen om de CO2-uitstoot van het bedrijf te verminderen en zo bij te dragen aan een meer duurzame samenleving.

 

Het energieverbruik van de eigen kantoren en bedrijfshallen zal moeten verminderen. Hiervoor wordt er binnen Vialis meer en meer aan een uitgebalanceerd auto(mobiliteits)beleid gewerkt. Eén van de maatregelen die genomen is, is het toepassen van een videoconferencing-systeem in de verschillende Vialis-vestigingen. Hierdoor wordt het autogebruik (minder brandstof, minder CO2-uitstoot, minder reistijd) tussen de verschillende vestigingen teruggedrongen.

 

In kader van CO2-uitstootvermindering heeft Vialis verder besloten om per 1 januari 2011 volledig over te gaan op de afname van ‘Groene stroom".

 

Heb je nu zelf ook ideeën hebben over zinvolle CO2-reducerende maatregelen, dan zou ik hierover graag met je van gedachten wisselen. Zo zetten wij gezamenlijk de noodzakelijke stappen om trede 4 van de CO2-prestatieladder van ProRail te bestijgen. De CO2-prestatieladder van ProRail richt zich op milieubewust produceren en op de vermindering van CO2. Door dit certificaat kunnen leveranciers van ProRail aantonen CO2-bewust te handelen. Hoe meer een leverancier zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning van projecten. Ook Rijkwaterstaat volgt momenteel met een vorm van de CO2-prestatieladder.

+