icon-arrow-right
Home Vialis sluit aan bij landelijk Summit Mobility, Safety and Smart Centers as a Service

Vialis sluit aan bij landelijk Summit Mobility, Safety and Smart Centers as a Service

Partnership | Events

Vandaag presenteren in Sassenheim 13 marktpartijen en 6 decentrale overheden hoe zij gaan zorgen dat provincies en gemeenten de prestaties op hun ‘natte en droge’ netwerken gaan verbeteren, de reizigers beter gaan bedienen en daarmee ook nog eens veel geld gaan besparen. Dat is de boodschap van de Summit Mobility, Safety and Smart Centers as a Service waarin meer dan 200 deskundigen vanuit overheden en het bedrijfsleven deelnemen.

SUMMIT_maart_2017

GeĆÆntegreerde commerciĆ«le diensten

Decentrale overheden hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk een forse stap voorwaarts te zetten in de manier waarop bediencentrales momenteel werken. Dit gaat om centrales voor het bewaken en bedienen van tunnels, het op afstand bedienen van bruggen en sluizen, het uitvoeren van verkeersmanagement (waaronder het aansturen van verkeerregelinstallaties en dynamische routeinformatiepanelen boven de weg), het monitoren en aansturen van stadstoegang en stadsbeheer (cameratoezicht). Voor de centrale bediening in deze 6 domeinen ontwikkelen de 13 marktpartijen geïntegreerde commerciële diensten die worden aangeboden aan meerdere decentrale weg- en stadsbeheerders, die hieruit straks kunnen kiezen als een soort cafetariamodel o.b.v. eigen wensen en behoeften.

In plaats van losse publieke uitvoering

Momenteel hebben decentrale overheden (weg- en stadsbeheerders) in Nederland meer dan 150 centrales in eigendom waar zij met eigen personeel en met gekochte technische systemen die zij zelf beheren de centrale bediening van één of hooguit 2 domeinen verzorgen. De precieze kosten zijn niet bekend, maar naar schatting kost centrale bediening de gezamenlijk decentrale overheden in Nederland ruim €200 miljoen per jaar. Veel van de taken bestaan uit bewaken en monitoren en verreweg de meeste tijd van de dag heeft het bedienend personeel weinig te doen. Door deze taken slim te integreren kunnen volgens experts de kosten met 10-20% oftewel met €20-40 miljoen per jaar worden verlaagd. Terwijl de prestaties van de ‘natte en droge’ netwerken door meer afstemming met 5-15% kunnen verbeteren.

Slim integreren en combineren

De lagere kosten en betere prestaties kunnen worden behaald door (1) slim integreren van de centrale bediening over de domeinen en niet meer één centrale per domein te gebruiken, (2) slim integreren van de centrale bediening voor meerdere decentrale overheden en niet meer als decentrale overheid zelf één of meerdere centrales in eigendom te hebben en (3) slim combineren van de expertise van marktpartijen en centrale bediening niet meer uit te voeren als decentrale overheid maar dit als dienst met een abonnement van een maand of jaar af te nemen van een private partij. Zeker dit laatste, het afnemen van centrale bediening als een dienst of ‘as a service’ is nieuw. Maar het ligt helemaal in de lijn van transities in veel andere gebieden, waarin niet meer het bezit maar het gebruik centraal telt.

Merkbare resultaten

Het gezamenlijke publiek private programma is een initiatief van de provincie Noord-Holland en wordt ondersteund door het programma Beter Benutten/ het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De eerste concrete resultaten worden nu al beproefd: slimme combinatie van stadtoezicht en verkeersmanagement bij de gemeente Rotterdam, slimme combinatie van bewaking en bediening van tunnels, op afstand bedienen van bruggen en sluizen en verkeersmanagement bij de provincie Noord-Holland en het afnemen van diensten as a service door de gemeente Almere. Tot eind 2017 beproeven de 13 private partijen en de decentrale overheden samen de slimme geïntegreerde commerciële diensten in de praktijk en vanaf 2018 zijn deze diensten landelijk beschikbaar.

Vialis en het iCentrale programma

Vialis is actief betrokken in het iCentrale programma en het ‘Mobility, Safety and Smartcentres as a service’ principe. Wij zijn van mening dat het synergetisch vermogen van dit programma ertoe bijdraagt om met de beste partijen samen meerwaarde te creëren om tot een iCentrale voor de bediening van meerdere domeinen te komen en om dit als een dienst aan te kunnen bieden.

Voor verdere informatie kunt u naar de website: www.maasandmore.com

+