icon-arrow-right
Home Vialis regelt Amsterdam

Vialis regelt Amsterdam

Doorstroming | Over Vialis

In de gemeente Amsterdam zijn ongeveer 350 verkeersregelinstallaties (VRI's), die van oudsher per wijk worden aangestuurd door een wijkverkeerscentrale. Het fabrikaat van de wijkcentrale bepaalde decennialang welke verkeersregelautomaten in welke wijk in de hoofdstad werden toegepast. Overkoepelend voor de gehele stad is de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) in Amsterdam de regisseur van de verkeersinfrastructuur in de stad. Zij ontwikkelt, realiseert en beheert. Medio 2010 zette DIVV Amsterdam een aanbesteding in de markt, waarbij de inschrijver zich verbindt om gedurende een looptijd van 5 jaar (met een mogelijke uitloop van maximaal 2 jaar) verkeersregeltoestellen aan DIVV Amsterdam te leveren. Tegelijkertijd werd verzocht om de verkeersregeltoestellen gedurende een periode van maximaal 20 jaar te onderhouden en zo nodig aan te passen in toekomstige situaties. Eind december 2010 werd de opdracht voor levering, beheer en onderhoud aan Vialis gegund.
Vitrac
Op basis van de gunningscriteria Prijs (50%) - Levertijd (10%) - Beheer en Onderhoud (10%) - Visie en Innovatie (10%) - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid (10%), alsmede Social Return (10%) kwam de beoordelingscomissie tot de conclusie dat Vialis over alle gunningscriteria gerekend tot de hoogste overall-score van de verschillende aanbieders kwam. Sinds 1 januari 2011 worden in Amsterdam de VRI's voor minimaal de komende 5 jaar door Vialis geleverd en voor maximaal 20 jaar onderhouden.
+