icon-arrow-right
Home Vialis partner in TETA alliantie voor internationale verkeersinformatie

Vialis partner in TETA alliantie voor internationale verkeersinformatie

Over Vialis

Haarlem, 20 juli 2004 - Met het verder vervagen van Europese grenzen, wordt ook grensoverschrijdende verkeersinformatie steeds belangrijker. Vialis heeft samen met het Duitse softwarebedrijf PTV en het Italiaanse Mizar Mediaservice een alliantie opgericht onder de naam TETA: the European Traffic Alliance.
Logo Vialis
Deze samenwerking heeft als doel de stijgende vraag naar grensoverschrijdende verkeersinformatie in te vullen. Beschikbare data zullen worden gekoppeld, bewerkt en regelmatig geactualiseerd. Deze service is vooral van belang voor reizigers in combinatie met navigatiesystemen, waarmee de grensoverschrijdende mobiliteit van automobilisten wordt verbeterd.


Tot dusverre is de beschikbare verkeersinformatie vooral gericht op nationaal verkeer. Maar steeds meer reizigers die privé of zakelijk de grens over gaan, willen geïnformeerd zijn over de verkeerssituatie in het betreffende buitenland, zodat zij eventueel alternatieve routes kunnen kiezen. TETA wil deze ontbrekende schakel invullen door nationale verkeersinformatie te koppelen. Elk van de alliantiepartijen verschaft een deel van de benodigde technologie voor het verzamelen en bewerken van de vereiste gegevens, en het aanbieden van deze gegevens in een gestandaardiseerd formaat. De data worden verzameld uit diverse bronnen zoals verkeerscentrales, politie enz. De geïntegreerde informatie wordt in gestandaardiseerde vorm aangeboden en kan worden verspreid via informatiesystemen en media zoals radio, of mobiele diensten. Daarmee zouden deze verkeersdata gebruikt kunnen worden voor dynamische navigatiesystemen voor heel Europa.


De TETA partners werken gezamenlijk aan een serviceconcept, waardoor zg Traffic Message Channel services geboden kunnen worden. Deze services komen beschikbaar om, tegen betaling, te worden geïntegreerd in verschillende toepassingen. TETA verzorgt samenwerking met radiostations om de mogelijkheid van betaalde verkeersinformatie te onderzoeken. Het ondersteunt tevens de nieuwe TPEG standaard, ontwikkeld door de EBU (European Broadcasting Union), voor de uitwisseling van verkeersinformatie.


Via deze Europese alliantie kan Vialis haar aanbod als leverancier van actuele verkeersinformatie verder uitbreiden. Nu al wordt gewerkt aan de Vialis Traffic Factory, waarmee Vialis beoogt landddekkende content provider van verkeersinformatie te worden, met dekking van zowel het autosnelwegennet als het onderliggende wegennet zoals provinciale wegen en belangrijke hoofdwegen in steden. Via TETA krijgt het nationale dienstenpakket ook internationale aanvulling.

+