icon-arrow-right
Home Vialis participeert in spoedaanpak-project A27 - A28

Vialis participeert in spoedaanpak-project A27 - A28

Doorstroming | Over Vialis

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor de werkzaamheden aan de A27 tussen Everdingen en Rijnsweerd en de A28 tussen Utrecht en Amersfoort eind 2009 gegund aan het consortium De Utrechtse Tulp (Vialis/KWS/Van Hattum en Blankevoort, alle behorend tot VolkerWessels, en Mourik). Door de werkzaamheden op de A27 en A28 te combineren en deze door één aannemerscombinatie te laten uitvoeren, wordt de hinder zoveel mogelijk beperkt. Met de gunning is bovendien een stap vooruit gezet in 3 van de 30 knelpunten in de spoedaanpak. De werkzaamheden beginnen in het voorjaar van 2010 en zijn in het voorjaar van 2013 afgerond.
Logo Vialis

Betere bereikbaarheid

Utrecht is het verkeershart van Nederland. Opstoppingen rondom de stad hebben gevolgen voor de doorstroming van het verkeer in alle richtingen. Daarnaast is de stad zelf door de drukte ook minder goed bereikbaar. Daarom worden verschillende knelpunten rondom Utrecht versneld aangepakt.

Spoedaanpak

De opdracht maakt deel uit van de Spoedaanpak wegen. In de spoedaanpak zijn 30 verkeersknelpunten opgenomen die vallen onder de wet Versnelling Besluitvorming Wegprojecten. Met deze vernieuwde wetgeving en vroegtijdige aanbesteding worden knelpunten efficiënter aangepakt waardoor de weggebruiker eerder kan profiteren van een betere doorstroming. Bij de A27 en A28 gebeurt dat onder andere door tijdens het onderhoud aan de weg voorbereidingen voor de uitbreiding van de A27 en A28 mee te nemen. De ontwerpbesluiten voor de weguitbreiding van de A27 en A28 gaan begin 2010 ter visie, waarna inspraak mogelijk is. In het contract met de aannemerscombinatie is rekening gehouden met de mogelijkheid dat eventuele inspraakreacties leiden tot wijzigingen in de werkzaamheden.

Gunning

Het consortium Vialis/KWS/Van Hattum en Blankevoort, allen behorend tot VolkerWessels, en Mourik werd gekozen uit zes partijen na een intensieve aanbesteding door Rijkswaterstaat. Op basis van de belangrijkste gunningscriteria verkeer, prijsvorming, planning en ontwerp, kwam het consortium als economisch meest voordelige inschrijving uit de bus. Ook voldeed het consortium aan belangrijke doelstellingen van Rijkswaterstaat zoals goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, verkeersmanagement en publieksgerichte uitvoering. De aard van de werkzaamheden door het consortium zijn divers, maar zullen naast het asfalt hoofdzakelijk bestaan uit het aanbrengen van dynamisch verkeersmanagement aan de hand van aanpasbare openbare verlichting, elektronische bewegwijzering en camera's, en het realiseren en aanpassen van viaducten en geluidschermen.

Werkzaamheden Vialis

Vialis is binnen dit project verantwoordelijk voor de DVM-systemen, het vervangen van de verkeerssignalering, het behouden van de bestaande TDI's (Toerit Dosseer Installaties) en het bijplaatsen van extra TDI's, het vernieuwen en dynamisch maken van de OV-systemen en het plaatsen van camerasystemen langs de spits- en plusstroken.
+