icon-arrow-right
Home Vialis op weg naar trede 4 van ProRail’s CO2-Prestatieladder

Vialis op weg naar trede 4 van ProRail’s CO2-Prestatieladder

Duurzaamheid | Over Vialis

Op 1 december 2010 werd Vialis geauditeerd voor trede 3 van ProRail's CO2-prestatieladder en bleek dat zij voldeed aan alle eisen die trede 3 van de prestatieladder voorschrijft. Het streven is om in 2011 trede 4 te bereiken. De prestatieladder omvat 6 niveaus, waarbij niveau 0 staat voor geen inspanning en niveau 5 het hoogst haalbare is.
CO2 footprint

Als onderdeel van het CO2-reductieprogramma stimuleert ProRail haar leveranciers om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. In dit kader heeft ProRail de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij VolkerWessels en haar dochtermaatschappijen al geruime tijd hoog op de agenda. Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het is een zaak van allen. Wij maken elk initiatief zichtbaar en communiceren hierover transparant. Zo ook bij Vialis.

 

De ambitieuze doelstelling van Vialis is een reductie van de carbon footprint van 15 % in 2011 ten opzichte van het referentiejaar 2009. Om dit te realiseren wordt er gekeken naar de mogelijkheden om het energie- en gasverbruik verder te reduceren, groene stroom te gebruiken, en het gebruik van het (lease)auto-verkeer en vliegreizen nog verder terug te brengen. Omdat Vialis haar carbon footprint nog verder wil verlagen, gaan we daarnaast op zoek naar nog meer verbeteringen. Zo wordt er gekeken naar het gebruik van elektrische auto's en naar het minder zwaar beladen van service-auto's.

 

Mocht u ideeën hebben over het verder terugbrengen van het energieverbruik van Vialis, dan kunt u contact opnemen met CO2-Bewust@vialis.nl.

+