icon-arrow-right
Home Vialis op koers bij nieuw beleid

Vialis op koers bij nieuw beleid

Doorstroming | Duurzaamheid | Over Vialis

In een op 7 februari 2013 gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een inzicht gegeven in haar visie op de toekomst van de mobiliteit in Nederland. Technologische ontwikkelingen en nieuwe vormen van samenwerking tussen overheden onderling en met private partijen zorgen voor een doorbraak op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid.
Logo Vialis
Vialis is verheugd dat de overheid initiatieven neemt om tot de noodzakelijke samenwerking te komen en werkt daar graag verder aan mee.

In de afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat communicatie tussen auto's onderling en tussen auto's en verkeersmanagementsystemen langs de weg een beter inzicht in het verkeersbeeld bieden. Het verkeer wordt hierdoor beter geregeld en verkeersdeelnemers kunnen sneller worden geïnformeerd over eventuele problemen op hun route en de mogelijke alternatieven. De komende jaren zal een verschuiving te zien zijn van algemene verkeersinformatie (bijvoorbeeld via de radio en op informatiepanelen langs de weg) naar individuele informatie in de auto. Voorwaarde daarbij is echter dat er een nadere afstemming tussen de overheid, diverse dienstverleners, de auto-industrie en de verkeersindustrie plaatsvindt. Voor de (auto)mobilist moet individuele informatie immers betrouwbaar zijn en daadwerkelijk waarde hebben, zeker als voor die dienst een aanpassing aan zijn of haar auto nodig is. De overheid erkent dat er nieuwe vormen van samenwerking tussen de betrokkenen nodig zijn en zet nu stappen in die richting.

 

Vialis is al jaren betrokken bij technologische ontwikkelingen en beproeving van samenwerking tussen haar verkeersmanagementsysteem ViValdi en auto's op de weg (zogenoemde coöperatieve systemen). Vialis is hierbij onder andere actief binnen een aantal Europese onderzoeksprojecten en bij het praktijklaboratorium DITCM in de regio Helmond-Eindhoven. De techniek is inmiddels beschikbaar, maar om de automobilist van betere en individuele verkeersinformatie te laten profiteren is meer nodig. Standaardisatie van systemen en open interfaces zijn absolute voorwaarden voor een grootschalige toepassing buiten het laboratorium. In dat verband ondertekende Vialis begin dit jaar een convenant met verschillende Europese leveranciers van verkeerssystemen, waarin volledige openheid wordt toegezegd.

+