icon-arrow-right
Home Vialis ontvangt definitieve gunning landelijke raamovereenkomst iDiensten

Vialis ontvangt definitieve gunning landelijke raamovereenkomst iDiensten

Doorstroming | Duurzaamheid | Veiligheid | Ontwerp | Realisatie | Functioneel beheer

Vialis, een koninklijke VolkerWessels onderneming, heeft de gunning voor landelijke iDiensten ontvangen. De Raamovereenkomst is een samenwerking van overheden en bedrijven om prestatiegericht dienstverlening te realiseren. Vialis kan hierdoor de komende jaren iDiensten aan deelnemende gemeentes en provincies voor de verworven percelen aanbieden.

Verkeerscentrale

Raamovereenkomst iDiensten start 1 mei 2020

Als onderdeel van het landelijke programma iCentrale is de tender landelijke iDiensten ontwikkeld. Binnen deze tender hebben private partijen op verschillende percelen ingeschreven. Vialis heeft zich op drie percelen ingeschreven en heeft voor alle drie de percelen de gunning ontvangen. De raamovereenkomst biedt de mogelijkheid om vanaf 1 mei mee te dingen naar Nadere Overeenkomsten¹. De aanbestedende dienst (provincie Noord-Holland) verwacht voor de zomer al een eerste Nadere Overeenkomst te kunnen gunnen.

Vialis draagt bij aan de leefbaarheid van Nederland

Het doel van de Raamovereenkomst is het stimuleren van marktontwikkeling en innovatie en het realiseren van een dynamische markt waarbij nieuwe dienstverleners de kans krijgen om diensten verder te ontwikkelen. De transitie naar het realiseren van prestatiegerichte dienstverlening sluit aan bij de visie van Vialis. Door de toegenomen complexiteit van onze samenleving is het steeds lastiger om fysieke infrastructuur aan te leggen of uit te breiden. Hierdoor wordt het belang van slimme mobiliteitsconcepten die verkeersstromen optimaliseren alleen maar groter. Vialis is zich bewust van deze veranderende vraag in de markt. Door continue ontwikkeling en het inspelen op de behoefte van de klant is Vialis in staat om verkeersstromen te beheren en beschikbaarheid te garanderen. Op deze manier draagt Vialis bij aan het leefbaar maken en houden van Nederland.

Meer informatie: landelijke raamovereenkomst iDiensten.

 ¹ Een Nader Overeenkomst volgt na de raamovereenkomst. Deelnemende partijen van het perceel kunnen inschrijven op de desbetreffende Offerteaanvraag.

+