icon-arrow-right
Home Vialis onderhoudt verkeersregelinstallaties in de gemeente Maastricht

Vialis onderhoudt verkeersregelinstallaties in de gemeente Maastricht

Over Vialis

De Gemeente Maastricht steekt van 2009 tot 2011 extra geld in het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Functioneel en technisch beheer van verkeersregelinstallaties is echter één van de continue aandachtspunten in de stad. Zo heeft Maastricht onlangs (volgens een Europese aanbesteding) het technisch onderhoud van de verkeersregelinstallaties in de gemeente uitbesteed. Vialis bv en Vialis Infratechniek bv ontvingen hiervoor de opdracht. 24 Uur na de gunning waren de medewerkers van Vialis in de stad actief.
Op Locatie

In onze infrastructuur zijn ze tegenwoordig niet meer weg te denken, de verkeersregelinstallaties oftewel VRI's. Ondanks de toename in het verkeer gaan we ervan uit dat ze altijd goed werken. Beheer en onderhoud van VRI's wordt daardoor steeds belangrijker. Niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook vanwege veiligheid. Belangrijk, omdat uit onderzoek in 2008 is aangetoond dat er in Nederland 2,5 keer zoveel tijd voor een rood verkeerslicht wordt gewacht dan dat er in de file wordt gestaan.

De activiteiten die Vialis de komende 1,5 tot 3,5 jaar in Maastricht zal uitvoeren, bestaan uit:

  • het onderhouden van meer dan 50 verkeersregelinstallaties
  • het één maal per jaar uitvoeren van preventief onderhoud aan de verkeersregelinstallaties
  • het vervangen van defecte lampen
  • het opheffen van storingen aan de verkeersregelinstallaties via een 24x7 storingsorganisatie (met aanvangstijden van 1, 4 en 8 uur)
  • het veiligstellen en verhelpen van schades.

 Vialis is geen onbekende in de gemeente Maastricht. Op een kleine uitzondering na zijn de  installaties van het fabrikaat Vialis.

+