icon-arrow-right
Home Vialis loodst dagelijks vele fietsers veilig tussen 33.000 auto’s door

Vialis loodst dagelijks vele fietsers veilig tussen 33.000 auto’s door

Doorstroming | Veiligheid | Over Vialis

Het knooppunt Pontplein/Parkweg/Kanaaldijk in Velsen-Zuid is een van de drukste verkeersknooppunten van de gemeente Velsen. Dagelijks gaan er alleen al via deze zijde rond de drieendertigduizend auto's Velsen in en uit. Op het Pontplein komen bovendien fietsende verkeersstromen samen. Een nieuwe verkeersinstallatie moet onder meer de veiligheid van fietsers vergroten. Vialis dacht met de gemeente mee over de verplaatsing van de rijstroken en het aanpassen van de verkeersregeling.
Logo Vialis

Een van de maatregelen die genomen werd, is dat fietsers op het Pontplein tegenwoordig een kortere wachttijd hebben en niet langer minutenlang voor een rood stoplicht staan. Daar waar ongeduldige fietsers om de pont  niet te missen in het verleden vaak de weg overstaken, terwijl de lichten nog op rood waren, zijn de verkeerlichten tegenwoordig dusdanig afgesteld dat zelfs de meest ongeduldige fietser zijn of haar beurt keurig afwacht. Gevaarlijke situaties worden nu dan ook tot een minimum beperkt.

Zodra de pont aanmeert aan het Pontplein in Velsen-Zuid krijgt de verkeersregelinstallatie een signaal door. De automaat zorgt er dan voor dat de verkeerslichten voor de fietsers prioriteit krijgen boven het andere verkeer: groen voor de fietser. Het overige verkeer heeft kort na de inbedrijfstelling moeten wennen aan de gewijzigde verkeersregelingen, maar uit de laatste evaluaties blijkt dat de doorgevoerde wijzigingen doorstroming en veiligheid bevorderen.

+