icon-arrow-right
Home Vialis levert gegevens aan NDW

Vialis levert gegevens aan NDW

Doorstroming | Over Vialis

In het kader van verbeteren van de mobiliteit opent Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat op 6 juli de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Met de databank komen verkeersgegevens sneller, actueler en completer beschikbaar. Automobilisten krijgen betere verkeersinformatie en wegbeheerders krijgen meer mogelijkheden om het verkeer over het wegennet te spreiden. Het beter benutten van de huidige infrastructuur leidt naar verwachting tot 10% minder files.
NDW

Vialis levert de door haar ingewonnen data in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aan de  NDW, en is daarmee de eerste partij in Nederland die verkeersgegevens van het stedelijk gebied levert aan de NDW. In de Verkeers Management Systemen van Vialis (Vivaldi 2 en TrafficViewer) wordt de data die beschikbaar is binnen de NDW geïntegreerd.

 

NDW is een gezamenlijke investering van gemeenten, regio's, provincies en Rijkwaterstaat.

Om het verkeer over het hele wegennetwerk door sturing meer in beweging te krijgen, zijn  actuele verkeersgegevens over dat hele netwerk nodig. Alleen dan kan gezamenlijk verkeersmanagement werkelijkheid worden. NDW biedt door het inwinnen, verzamelen en beschikbaar maken van deze actuele gegevens de basis voor een betere benutting van bestaande wegen. Voor de komst van het NDW was de informatie van het wegennet incompleet en gefragmenteerd. Rijkswaterstaat, provincies, regio's en gemeenten hadden hun eigen informatiebestand of helemaal geen systeem.

 

De databank wordt de komende jaren steeds verder uitgebreid met actuele verkeersgegevens over een basisnetwerk van ruim 5500 kilometer snelwegen, provinciale wegen en belangrijke doorgaande wegen. NDW hanteert daarbij een groeimodel. Dat betekent dat er bij de start nog geen complete informatie over alle wegen in Nederland in de databank beschikbaar zal zijn. Het doel is om het netwerk van NDW uit te breiden tot alle relevante doorgaande wegen in Nederland (zo'n 10.000 km).

+