icon-arrow-right
Home Vialis levert eerste slimme kruispunt in Friesland

Vialis levert eerste slimme kruispunt in Friesland

Innovatie | Doorstroming | Veiligheid | Verkeersregelingen | Verkeersregelautomaten | Verkeerskundig advies

Evenals vele andere weggebruikers vindt Sijbren van der Velde het vervelend als hij moet afremmen van 100 naar 70 km per uur voor kruisingen in de provinciale weg N359 Leeuwarden – Bolsward, als er geen verkeer van de zijwegen aankomt. Hij vroeg aan de provincie Friesland of hier geen dynamisch systeem voor kon komen: “Als er geen zijverkeer is, hoef je toch niet meer af te remmen.”

Zijn idee was de vraagspecificatie voor de kruising Húns/Leons in een prijsvraag van de provincie Friesland, die door Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis gewonnen is op basis van de aangereikte oplossing. Het door Vialis opgeleverde systeem is op 15 februari 2018 door de provincie Friesland in werking gesteld.

SlimkruispuntFriesland

Onderstaand filmpje geeft de werking van het systeem weer. Verkeer op de N359 ziet voor de kruising een matrixbord, dat zich automatisch aan de situatie op het kruispunt aanpast. Komt er geen verkeer van één van de zijwegen? Dat betekent – met 100 kilometer per uur – doorrijden. Bij verkeer op de zijwegen toont het bord “afremmen tot 70, u nadert een kruising”. Dit geldt ook als er een bus stopt in de bus haven na de kruising. Het matrixbord toont dan “afremmen tot 70, u nadert een bushalte”. Het zijverkeer moet altijd stoppen voor het stopbord dat bij naderend verkeer extra oplicht.

Een kort NOS – verslag vindt u hier (zie 08:40). Bij positieve evaluatie overweegt de provincie om dit systeem op andere kruispunten in te zetten.

+