icon-arrow-right
Home Vialis Infratechniek CKB-gecertificeerd

Vialis Infratechniek CKB-gecertificeerd

Over Vialis

Vialis Infratechniek mag zich sinds kort CKB-gecertificeerd noemen. De CKB is een kwaliteitsnorm die onlosmakelijk verbonden is met de ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en VCA voor veiligheidsmanagement. De eisen uit deze normen zijn echter toegespitst op het uitvoeren van installatiewerk. De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) is opgezet voor kabel- en buizenlegbedrijven die werkzaam zijn in de gas-, water-, warmtedistributie-, energie- en informatiesector. De Certificatieregeling beoogt de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden te stimuleren en te borgen in de kabelleg- en buizenlegbranche. Zij doet dit door eisen te stellen aan het kwaliteitbeheerssysteem van kabelleg- en buizenlegbedrijven.
Logo Vialis

De regeling omvat o.a. concrete eisen ten aanzien van voorbereiding, inrichting en oplevering van het werkterrein, de (technische) uitvoering van de werkzaamheden, opleiding, documentatie en communicatie met de klant. Met het behalen van het certificaat borgt Vialis Infratechniek de kwalitatieve invulling van deze eisen.

 

De auditor vond geen tekortkomingen tijdens de verschillende audits die men bij Vialis Infratechniek heeft afgenomen en het certificaat mag dus (voor de komende 3 jaar) in ontvangst worden genomen.

+