icon-arrow-right
Home Vialis Infratechniek CKB gecertificeerd

Vialis Infratechniek CKB gecertificeerd

Duurzaamheid | Veiligheid | Over Vialis

Corporate responsibility vormt een belangrijke basis voor het werk van Vialis. Wij willen een gezond bedrijf zijn dat waarde toevoegt op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied. Ook bij aanbestedingen wordt van bedrijven als Vialis in toenemende mate aandacht gevraagd voor integriteit, veiligheid en gezondheid, milieu en andere maatschappelijke belangen. Daaronder valt ook het voldoen aan wet- en regelgeving. Vialis Infratechniek heeft in juni jl. met goed gevolg de audit van het CKB doorstaan. Met het behalen van dit certificaat toont Vialis Infratechniek dat zij de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden stimuleert en borgt bij haar activiteiten op het gebied van het leggen van kabels.
Logo Vialis
De Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (Stichting CKB) is in 1998 opgericht door opdrachtgevers en aannemers in de kabel- en leidingenbranche met het doel de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden van de buizen- en kabellegbedrijven middels certificatie van beheerssystemen te bevorderen. De Stichting doet dit door het beheren van de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB), een regeling om de kwaliteit van bedrijven te borgen.
+