icon-arrow-right
Home Vialis handhaaft trede 5 CO2-prestatieladder

Vialis handhaaft trede 5 CO2-prestatieladder

Duurzaamheid | Over Vialis

Eind maart had Vialis de jaarlijkse audit voor de certificering van trede 5 van de CO2-prestatieladder en inmiddels is zij ook voor komend jaar verzekerd van trede 5 op deze ladder.

Beoordeling

Keuringsinstituut KEMA was wederom tevreden over de wijze waarop Vialis de aanpak in de afgelopen periode heeft geborgd in de organisatie. Tijdens de audit zijn onder meer beoordeeld:
• de periodieke rapportages in het kader van de CO2-prestatieladder;
• interne audits in het kader van energiemanagement;
• het behalen van de reductiedoelstellingen;
• communicatie en deelname aan en resultaten van initiatieven;
• aanwezigheid CO2-footprints A-leveranciers.

CCB

Tevens werd er een bezoek gebracht aan het projectteam CBB (Combinatie BadhoeverBogen), dat verantwoordelijk is voor de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. Dit project werd op basis van gunningvoordeel in relatie tot de CO2-prestatieladder verkregen.

Oordeel

Het overall-oordeel van de KEMA is dat de aanpak van Vialis inzichtelijk is en goed aangeeft waar het bedrijf aan werkt. De wijze waarop initiatieven aansluiten aan de besparingsdoelen is goed verwoord. In januari 2015 vindt hercertificering plaats.

Samen zorgen voor minder CO2

Vialis hecht grote waarde aan het behoud van een leefbare wereld en heeft zich aangesloten bij het motto “Samen zorgen voor minder CO2”. Zij conformeert zich mede hiermee aan de doelstellingen van moedermaatschappij VolkerWessels om de CO2-uitstoot te verlagen. Als onderdeel van hun CO2-reductieprogramma willen ProRail en Rijkswaterstaat leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. Bij aanbestedingen waarderen zij een hoog niveau op de ladder met een fictieve korting op de inschrijfprijs. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is de organisatie die namens RWS en ProRail de ladder beheert.

CO2.voetprint
+