icon-arrow-right
Home Vialis draagt bij aan lager energieverbruik in het verkeer

Vialis draagt bij aan lager energieverbruik in het verkeer

Duurzaamheid | Over Vialis

Op 28 januari 2013 vond de start van het Europese project Compass4D plaats. Hoofddoel van de 31 deelnemende overheden, bedrijven en instellingen uit tien landen is het stimuleren van zogenoemde coöperatieve systemen in het wegverkeer. Bij eerdere proeven bleek het automatisch uitwisselen van informatie tussen voertuigen onderling en met systemen langs de weg bij te dragen tot de veiligheid, de duurzaamheid en de doorstroming van het verkeer. In het driejarige project Compass4D wordt onder andere gewerkt aan de praktische toepassingen voor energiebesparing bij verkeerslichten en voor filebeveiliging. Een belangrijke voorwaarde is dat dergelijke systemen - in het voertuig en langs de weg - op Europese en wereldschaal worden gestandaardiseerd, zodat zoveel mogelijk verkeersdeelnemers er baat bij hebben.
Compass4D

Vialis is een van de deelnemende bedrijven aan Compass4D. Wij zullen ons bezig houden met de voorspelling van het energieverbruik van auto's, afhankelijk van de actuele verkeerssituatie. In het bijzonder elektrische voertuigen kunnen profiteren van een "energievriendelijke", alternatieve route, wanneer er op de geplande route filevorming optreedt.

 

Ter gelegenheid van de start van het project verklaarde Jan Hendrik Sweers, algemeen directeur van Vialis: "In de afgelopen jaren hebben we aangetoond dat coöperatieve systemen bijdragen aan de doorstroming, de veiligheid en de duurzaamheid van het verkeer. Samen met onze partners werken we nu aan de praktische toepassing van coöperatieve diensten ten bate van alle betrokkenen - weggebruikers en wegbeheerders".

 

Meer info: www.compass4d.eu

+