icon-arrow-right
Home Vialis continueert certificering niveau 5 CO2-prestatieladder

Vialis continueert certificering niveau 5 CO2-prestatieladder

Duurzaamheid | Over Vialis

Op dinsdag 4 juni jl. heeft Vialis de audit voor de hercertificering van trede 5 van de CO2-prestatieladder ondergaan. Het resultaat? Vialis is ook het komende jaar weer verzekerd van trede 5 op deze ladder.
CO2 footprint

Keuringsinstituut KEMA was tevreden over de wijze waarop Vialis de projectmatige aanpak in de afgelopen periode heeft geborgd in de organisatie. De aanpak van Vialis is inzichtelijk en geeft goed aan waar het bedrijf aan werkt.  De wijze waarop initiatieven aansluiten aan de besparingsdoelen is goed verwoord,

 

Vialis hecht grote waarde aan het behoud van een leefbare wereld en heeft zich aangesloten bij het motto "Samen zorgen voor minder CO2". Zij confirmeert zich mede hiermee aan de doelstellingen van moedermaatschappij VolkerWessels om de CO2-uitstoot te verlagen. Als onderdeel van hun CO2-reductieprogramma willen ProRail en Rijkswaterstaat leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. Bij aanbestedingen waarderen zij een hoog niveau op de ladder met een fictieve korting op de inschrijfprijs.  Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is de organisatie die namens RWS en ProRail de ladder beheert.

+