icon-arrow-right
Home Vialis continueert certificering CO2-prestatieladder niveau 5

Vialis continueert certificering CO2-prestatieladder niveau 5

Duurzaamheid | Over Vialis

Medio januari heeft Vialis meer dan succesvol de audit voor de certificering van de CO2-prestatieladder doorlopen. Het betreft de hercertificering van Vialis op de hoogste trede van de ladder: niveau 5. Hiermee is het CO2-Bewust certificaat voor de komende 3 jaar verlengd. 

CO2.voetprint

De audit betreft niet alleen een toetsing van de bedrijfsprocessen en de reductiedoelstellingen, maar controleert ook de samenwerking met toeleveranciers (inkoopvoorwaarden en beschikbaarheid CO2-footpints van toeleveranciers) en de rol en bijdrage van Vialis op dit gebied in diverse projecten als Compass4D, Spookfiles A58 en de toepassing van Enviver bij het bepalen van de uitstoot door wegverkeer. Tijdens de audit zijn geen tekortkomingen vastgesteld.

 

De auditor was tevreden over de wijze waarop Vialis invulling geeft aan de eisen uit de prestatieladder. De aanpak van Vialis is inzichtelijk en geeft goed weer waar het bedrijf aan werkt.

 

Vialis hecht grote waarde aan het behoud van een leefbare wereld en heeft zich aangesloten bij het motto “Samen zorgen voor minder CO2”. Zij confirmeert zich mede hiermee aan de doelstellingen van moedermaatschappij VolkerWessels om de CO2-uitstoot te verlagen.

+