icon-arrow-right
Home Vialis stimuleert integriteit, kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en goede arbeidsomstandigheden

Vialis stimuleert integriteit, kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en goede arbeidsomstandigheden

Veiligheid | Over Vialis

Corporate responsibility vormt een belangrijke basis voor het werk van Vialis. Wij willen een gezond bedrijf zijn dat waarde toevoegt op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied. Ook bij aanbestedingen wordt van bedrijven als Vialis in toenemende mate aandacht gevraagd voor integriteit, veiligheid en gezondheid, milieu en andere maatschappelijke belangen. Daaronder valt ook het voldoen aan wet- en regelgeving. Vialis heeft eind maart met goed gevolg de audit in het kader van de hercertificering van het CKB doorstaan. Met het wederom behalen van dit certificaat toont Vialis dat zij kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden stimuleert en borgt bij haar activiteiten op het gebied van het leggen van kabels.

Vialis mag zich nu ook de komende drie jaar weer houder van het CKB-certificaat noemen. Eerder dit jaar vond, ook in het kader van deze hercertificering, al een audit op locatie station Almere CS plaats. Keuringsinstituut Lloyds was tevreden over het verloop van beide audits en er zijn geen tekortkomingen vastgesteld.

CKB

CKB staat voor Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven.
Vialis is sinds juni 2011 houder van dit certificaat voor de volgende werkzaamheden:
• Koperkabel aanleggen/verwijderen en monteren en;
• Glasvezelkabel aanleggen/verwijderen en monteren.

CKB-logo
+