icon-arrow-right
Home Vialis bouwt mee aan Hoekse Lijn

Vialis bouwt mee aan Hoekse Lijn

Doorstroming | Over Vialis

De Combinatie VolkerRail - Mobilis gaat in opdracht van de Gemeente Rotterdam werken aan het spoorproject de Hoekse Lijn. In dit project wordt het regionale metronet van Rotterdam gekoppeld aan de spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland. Deze lijn wordt geschikt gemaakt voor hoogfrequent gebruik van de metro.

VolkerRail is als onderdeel van het VolkerWessels concern actief op het gebied van aanleg en onderhoud van spoor. Civiele bouwer Mobilis is onderdeel van de TBI Holding. De ombouw van de Hoekse Lijn tot station Hoek van Holland Haven wordt uitgevoerd in de zomer van 2017.

Hoekse Lijn

Van heavyrail naar lightrail

De huidige spoorlijn wordt omgebouwd tot een metrolijn. Daarnaast wordt een extra station gebouwd: station Maassluis Steendijkpolder. Tussen Schiedam en Vlaardingen gaat een bijzondere constructie ervoor zorgen dat zowel goederentreinen als de metro op hetzelfde spoor kunnen rijden. Dit is een redelijk unieke combinatie van twee toepassingen op hetzelfde spoor.

Complex project

Het project omvat de bouw- en aanpassing van zeven stations, de vervanging en aanpassing van circa 23 kilometer dubbelspoor spoorbaan- en bovenleidinginfrastructuur en de aanpassing van twee beweegbare bruggen. Het is een complex project waarin de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail, RET, ingenieursbureaus, opdrachtnemers en andere belanghebbenden samenwerken.

Militaire operatie

Om overlast voor de reizigers zo veel mogelijk te beperken, wordt de feitelijke ombouw in een zo kort mogelijke periode gerealiseerd. Dit betekent dat er drie maanden wordt gebouwd, gevolgd door een maand testen en een maand proefrijden. De Gemeente Rotterdam spreekt over een ‘militaire operatie’.

Uitdaging

Om het project succesvol te kunnen realiseren, is een zeer gedegen voorbereiding van-, en afstemming met alle partijen noodzakelijk. Er wordt samengewerkt met ondernemingen van beide moederconcerns: Vialis, HollandScherm, KWS en VSF (VolkerWessels ondernemingen) en Croon Elektrotechniek en Voorbij Funderingstechniek (TBI ondernemingen). De werkzaamheden van betrokken partijen worden op verzoek van de Gemeente Rotterdam gecoördineerd door VolkerRail - Mobilis.

In een latere fase volgt een verlenging van het tracé en de bouw van een nieuw station: Hoek van Holland Strand. Deze werkzaamheden maken deel uit van een aparte aanbesteding die nog niet gegund is. Het totale project Hoekse Lijn, inclusief de verlenging en het nieuwe station HvH Strand is in 2018 gereed.

Veilig en duurzaam

Duurzaamheid en veiligheid staan centraal in de werkwijze van betrokken partijen. Veiligheid heeft in de voorbereiding en de uitvoering van het werk de hoogste prioriteit. Mobilis is als eerste civiele bouwer gecertificeerd voor trede 3 in de Veiligheidsladder. VolkerRail heeft als eerste spooraannemer trede 4 bereikt. Ook is er veel aandacht voor duurzaamheid. Beide partijen uit de Combinatie VolkerRail en Mobilis voldoen aan de eisen voor het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder.

+