icon-arrow-right
Home Vialis bestijgt derde trede van de CO2-prestatieladder

Vialis bestijgt derde trede van de CO2-prestatieladder

Duurzaamheid | Over Vialis

Vialis heeft niveau 3 van de ProRail CO2-prestatieladder bereikt. Hiermee laat Vialis zien dat zij CO2-reductie en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.
CO2 footprint

Als onderdeel van het CO2-reductieprogramma wil ProRail haar leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. In dit kader heeft ProRail de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen.

Op 1 december is Vialis door de certificerende instantie KEMA geauditeerd en bleek dat zij voldoet aan alle eisen die trede 3 van de prestatieladder voorschrijft. In 2011 gaat Vialis op voor trede 4 van de prestatieladder.

Onder het menukopje "Omgeving - CO2-bewust" kunt u lezen hoe door Vialis invulling wordt gegeven aan het thema ‘Samen zorgen voor minder CO2".

+