icon-arrow-right
Home Vialis bereikt niveau 4 van de CO2-prestatieladder

Vialis bereikt niveau 4 van de CO2-prestatieladder

Duurzaamheid | Over Vialis

Vialis hecht grote waarde aan het behoud van een leefbare wereld en heeft zich aangesloten bij het motto "Samen zorgen voor minder CO2". Zij confirmeert zich mede hiermee aan de doelstellingen van moedermaatschappij VolkerWessels om de CO2-uitstoot te verlagen. Als onderdeel van hun CO2-reductieprogramma willen ProRail en Rijkswaterstaat leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. Op 7 en 13 december 2011 is Vialis door de certificerende instantie KEMA geauditeerd voor de CO2-prestatieladder versie 2.0 en bleek dat zij voldoet aan alle eisen die trede 4 van de prestatieladder voorschrijft. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is de organisatie die namens RWS en ProRail de ladder beheert.
Logo Vialis

Medio 2012 gaat Vialis op voor trede 5 van de prestatieladder. Voor Vialis wordt het steeds belangrijker om een actieve invulling te geven aan het thema duurzaamheid. Dit komt tot uitdrukking in de eigen opgelegde reductiedoelstellingen, maar ook in de producten en diensten die in de markt worden gezet. Goede voorbeelden hiervan zijn het verkeerssimulatieprogramma EnViVer, de dynamische Groene Golf TopTrac, revisie van producten voor het spoor en de verschillende soorten led-verlichting zoals deze in de Vialis-producten worden gebruikt.

Onder het menukopje "Omgeving - CO2-bewust" kunt u lezen hoe door Vialis invulling wordt gegeven aan het thema ‘Samen zorgen voor minder CO2".

+