icon-arrow-right
Home Vernieuwde A2 Rondweg Den Bosch in december 2009 in gebruik

Vernieuwde A2 Rondweg Den Bosch in december 2009 in gebruik

Doorstroming | Over Vialis

De verbrede en vernieuwde A2 tussen de Maas en Vught wordt in december 2009 volledig in gebruik genomen. Hiermee is de rondweg gebruiksklaar in de lijn zoals altijd voorzien is geweest. In december aanstaande rijdt het doorgaande verkeer op de A2 bij Den Bosch over twee centrale hoofdrijbanen en het regionale verkeer over twee parallelbanen. Ook zijn dan de vernieuwde knooppunten Empel en Hintham volledig in gebruik. In juni 2010 zijn ook de laatste werkzaamheden uitgevoerd. In het voorjaar wordt namelijk nog in circa zes weekenden Dubbellaags Zeer Open Asfalt Beton (DZOAB) aangebracht tussen knooppunt Hintham en knooppunt Vught.
rondweg A2_den Bosch

Weg tijdig in gebruik

Met de ingebruikname in december 2009 is het Rijkswaterstaat en InfrA2 (bestaande uit KWS, Van Hattum & Blankevoort, Mourik Groot-Ammers en Vialis) gelukt de weg op tijd beschikbaar te stellen, zoals het ook de bedoeling was bij aanvang van het project. Eerder beloofden beide partijen al aan omwonenden en weggebruikers zich extra in te spannen om de verkeersoverlast zo beperkt mogelijk te houden. De ingebruikname is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen Rijkswaterstaat en InfrA2. Gezamenlijk is gezocht naar creatieve oplossingen en naar mogelijke ruimtes binnen en buiten de kaders van het project. Het gaat dan ook om een unieke, uitzonderlijke situatie.

Betere doorstroming en een grotere verkeersveiligheid

Voor de A2 Rondweg Den Bosch geldt dat vanaf december 2009 het regionale verkeer met maximaal 100 km/u over parallelbanen rijdt, gescheiden van het doorgaande verkeer dat met 120 km/u over de centrale hoofdrijbanen rijdt. Dat levert zowel een betere doorstroming als een grotere verkeersveiligheid op. In de knooppunten Empel en Hintham rijdt het verkeer vlot van en naar de A59 door de aanleg van de nieuwe fly-overs en een onderdoorgang. De snelheidsbeperkende lussen in die knooppunten zijn verdwenen.

Activiteiten Vialis

Vialis is binnen de combinatie InfrA2 verantwoordelijk voor de DVM (Dynamisch Verkeers Management) systemen, waaronder verkeerssignalering, monitoring, TDI (Toerit Doseer Installaties) , VRI (Verkeers Regel Installaties), Gladheidmeldsysteem, verkeersinformatie, (dynamische) openbare verlichting en pompinstallaties.

Wanneer einde van dit jaar alle systemen zijn gerealiseerd heeft Vialis, binnen een tijdsbestek van negen maanden, ruim 12 kilometer snelweg voorzien van nieuwe DVM-systemen. Om een beeld te krijgen onderstaand wat hoeveelheden:

 • 34 WKS-en (Wegkantstations)
 • 36 Portalen
 • 3 TDI's (worden later verwijderd)
 • 6 BermDRIP's (worden later verwijderd)
 • 3 VRI's
 • 200 signaalgevers
 • 900 lichtmasten en/of armaturen
 • Ca 200 km kabelwerk
 • 1 GMS (gladheidmeldsysteem)
 • 2 Pompinstallaties

 

Bovenstaande systemen zijn ook allemaal, in dezelfde periode door Vialis ontworpen op basis van functionele eisen die in het contract zijn opgenomen.

Het hele werk is/wordt uitgevoerd in 34 verschillende faseringen, dat betekent dat de wegindeling 34 keer gewijzigd is/wordt gedurende de bouwperiode. Een en ander houdt in dat bijna wekelijks delen van de weg (en systemen) in gebruik worden genomen.

+