icon-arrow-right
Home Verkeer.nu: een compleet webbased verkeersmanagementplatform

Verkeer.nu: een compleet webbased verkeersmanagementplatform

Events | Verkeersregelingen | Verkeerskundig advies | Verkeer.nu

Volledig geautomatiseerd technisch beheer, actueel operationeel inzicht en strategisch verkeersmanagement in één applicatie suite. Dat biedt de allernieuwste versie van verkeer.nu. Dit webbased verkeersmanagementplatform wint data in, checkt de techniek, regelt het verkeer in ‘gewenste banen’ door de stad of een gebied en evalueert.

verkeer nu

“Het eindbeeld is bereikt”, zegt Robin van Haasteren, Commercieel Directeur voor Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis. “Na jarenlange ontwikkeling, waarbij we stapsgewijs de VRI-Beheercentrale, Technisch beheer, Scenariomanager en Verkeersinformatie hebben toegevoegd aan verkeer.nu, kunnen we nu een compleet verkeersmanagementplatform aanbieden.” De eerste release van de laatste module Verkeersinformatie, als volwaardig opvolger van de KWC en Webstats, wordt reeds toegepast door de provincie Noord-Holland.

Centrale verkeersbeheersing op en rondom kruispunten werd al door bakermatbedrijf Nederland-Haarlem geïntroduceerd, nu presenteert Vialis op de Vakbeurs Mobiliteit het gedroomde eindbeeld: het webbased verkeersmanagementplatform verkeer.nu. Tijdens de ontwikkeling zijn stapsgewijs nieuwe modules toegevoegd aan het platform. Nu is de ontwikkeling compleet. Het systeem doorloopt op alle onderdelen de cycli van ‘plan, do, act en check’.

Het systeem is webbased, waardoor de gebruiker op welke willekeurige locatie met internet de beschikking heeft over zijn verkeersmanagement platform. Het platform is daarnaast zo opgezet dat ook ‘over het eigen beheergebied ‘gekeken’ kan worden. Het wordt hiermee heel eenvoudig om objecten of regelscenario’s van omringende wegbeheerders te zien, bewaken of te bedienen. Bovendien biedt het de mogelijkheid voor gemeenten met slechts een paar VRI’s om aan te haken en zo ook beter technisch en functioneel verkeerskundig beheer op hun areaal uit te kunnen voeren. Dit maakt het tevens mogelijk een actieve rol te spelen in gebiedsgericht netwerkbeheer, dan wel hun gebied te beschermen tegen overlast als gevolg van knelpunten in de omgeving.  

Met de nieuwste versie die Vialis presenteert op de Vakbeurs Mobiliteit, kunnen gemeenten het verkeer tactisch, operationeel en strategisch sturen. De aanvulling met nieuwe module Verkeersinformatie combineert deze functies in een up to date technisch beheer- en onderhoudssysteem, een functioneel systeem dat met de nieuwste inwinmethoden een actueel wegbeeld laat zien en een strategisch systeem dat op basis van de aanwezige data en geaggregeerde informatie accuraat anticipeert.

Verrassing op 28-29 november
Van Haasteren heeft een verrassing in petto voor nieuwe gebruikers van verkeer.nu. De nieuwste versie van verkeer.nu met alle nieuwste features en functionaliteiten is te zien op de Vakbeurs Mobiliteit op 28 en 29 november in Expohal Houten.

Wilt u meer weten? Registreer u nu! We spreken u graag op 28 en/of 29 november tijdens de Vakbeurs Mobiliteit in Houten.

+