icon-arrow-right
Home Veiligheid in mobiliteit uitgangspunt voor praktijkgerichte Gebruikersdag

Veiligheid in mobiliteit uitgangspunt voor praktijkgerichte Gebruikersdag

Over Vialis

"Veiligheid in mobiliteit" op een locatie waar veiligheid volop aandacht krijgt. Dat was de insteek van de zevenendertigste bijeenkomst van de Gebruikersgroep Verkeersmanagementsystemen op woensdag 29 mei 2013. In Nijverdal wordt de doorgaande weg door het centrum grondig aangepast om veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Het project Combiplan Nijverdal (waar spoor en weg straks in één tunnelsysteem samenkomen) bood een bijzonder podium voor inspirerende presentaties.
veiligheid
Tijdens deze dag voor wegbeheerders en medewerkers bij overheidsinstellingen die zich bezighouden met verkeer kwamen onderwerpen aan bod als tunnelveiligheid, tunnelverlichting, Smartparking en alternatieve detectie met behulp van camera-analyse. Uiteraard werd er ook uitvoerig stil gestaan bij het project in Nijverdal  en werd er een bezoek gebracht aan de tunnel in aanbouw.

Al 35 jaar werd erover gesproken om de doorgaande weg door Nijverdal in een tunnel onder te brengen. In 2008 ging eindelijk de schop in de grond. De N35 die dwars door Nijverdal loopt, wordt door Rijkswaterstaat verplaatst naar het noorden en ProRail legt ernaast het spoor aan. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komen in een tunnel te liggen. Hierdoor worden de leefbaarheid en de veiligheid in het dorp te verbetert (minder files, stank en geluidsoverlast, een veiliger en beter bereikbaar stationsgebied en betrouwbaardere treinverbindingen). Combinatie Leo ten Brinke, bestaande uit Vialis, Van Hattum en Blankevoort, KWS Infra en Hegeman Beton- en Industriebouw, is de aannemer voor het wegdeel en de onderbouw van het spoor.

+