icon-arrow-right
Home Uniek regionaal verkeersmanagement- systeem op N302 door Vialis opgeleverd

Uniek regionaal verkeersmanagement- systeem op N302 door Vialis opgeleverd

Doorstroming | Over Vialis

Op zaterdag 5 juni 2010 vierden de provincie Gelderland en de gemeente Harderwijk, in het bijzijn van demissionair minister Camiel Eurlings de ingebruikname van de nieuwe N302. Vialis en Heijmans leverden een dag eerder dit ‘project N302' tot volle tevredenheid van de opdrachtgever op.
Eurlings opent N302
In 2004 zag de provincie Gelderland in dat met de bestaande infrastructuur en de toename van de verkeersintensiteit een redelijke verkeersafwikkeling op de N302 in de toekomst nauwelijks meer mogelijk zou zijn. De doorstroming zou bij de groeiende verkeersintensiteit moeten verbeteren. Medio 2008 ontvingen Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten als hoofdaannemer en Vialis als systeemleverancier de opdracht deze doorstroming voor nu en de toekomst te realiseren. Heijmans werd verantwoordelijk voor de wegenbouwactiviteiten en installatiewerkzaamheden, Vialis voor het verkeersmanagement (dataverzameling, dataverwerking, levering van informatie, verkeersmanagement, evaluatie) en het ontwerpen, produceren, testen, leveren en inbedrijfstellen van de bijbehorende producten en systemen. Ook neemt Vialis 15 jaar onderhoud aan alle DVM-systemen voor haar rekening.

Unieke koppeling deelsystemen levert integraal verkeersmanagement

De door Vialis los geleverde deelsystemen functioneren autonoom, maar worden door onderlinge koppelingen samengebracht tot één integraal verkeersmanagementsysteem. Dit is uniek in Nederland. Vialis heeft op de N302 een systeemarchitectuur neergezet, waarbij delen aangekoppeld kunnen worden. Dit betekent dat verschillende dynamische verkeersmanagementsystemen, geleverd door verschillende leveranciers, kunnen opereren tot één regionaal verkeersmanagementsysteem.

 

Door dit integrale, modulaire, regionale verkeersmanagementsysteem wordt automatisch een optimale doorstroming van het verkeer op de N302 gerealiseerd. Daarnaast biedt het systeem de wegbeheerder volop mogelijkheden om met de ingewonnen data rapportages op te stellen. Aan de hand van deze rapportages zijn vroegtijdig trends waar te nemen over de ontwikkeling van het verkeersaanbod en de afwikkeling ervan. Voor wegwerkzaamheden zijn er bijvoorbeeld scenario's gedefinieerd, zodat met de signalering een veilige werkomgeving gerealiseerd kan worden. Voor calamiteiten is het, naast het afkruisen van rijstroken, ook mogelijk om de dynamische openbare verlichting maximaal te sturen zodat er extra licht is voor de hulpdiensten.

Symposium

Op 17 juni organiseert Vialis voor wegbeheerders een symposium rondom regionaal verkeersmanagement. De activiteiten rondom de N302 zullen hierin een prominente plaats innemen. Voor meer informatie hieromtrent kunt u mailen naar symposium@vialis.nl.

N302 verbindt vaste land met het ‘nieuwe' Flevoland

De N302 is de weg die het vaste land van Gelderland verbindt met het nieuwe Flevoland. Decennia lang groeide Flevoland uit naar wat het nu is: een dynamisch gebied met volop mogelijkheden tot recreatie, wonen en werken (ook veel agrarische bedrijven). De infrastructuur bleef echter achter bij de groei die dit nieuwe, ingepolderde stukje Nederland doormaakte. Voor de provincie Gelderland was de maat vol toen zij inzag dat met de bestaande infrastructuur en de toename van de verkeersintensiteit een redelijke verkeersafwikkeling nauwelijks meer mogelijk was. Met publiekstrekkers als Walibi World en het Aviodrome aan de Flevoland-zijde en het Dolfinarium aan de Gelderse kant liep het verkeer in vakanties en weekenden regelmatig vast op de provinciale N302. Niet alleen recreatieverkeer en bestemmingsverkeer, maar ook landbouwverkeer maakt immers gebruik van de N302. De verkeersafwikkeling op de weg moest aanzienlijk verbeteren.
+