icon-arrow-right
Home Uniek informatiesysteem in Almere in bedrijfgesteld

Uniek informatiesysteem in Almere in bedrijfgesteld

Over Vialis

Snel, slim en makkelijk parkeren in Almere: sinds begin december 2012 is dit realiteit in de gemeente Almere. Wethouder Anker (Beheer en Leefomgeving) stelde begin december de digitale informatiepanelen in werking waarop de bezoekers van de stad actueel geïnformeerd worden over de parkeermogelijkheden in de stad. Het verkeersmanagementsysteem ViValdi van Vialis zorgt volautomatisch voor informatie over de beschikbare parkeerplekken en hoe daar door de automobilist het meest slim te komen. Een uniek informatiesysteem in Nederland: voor het eerst wordt file-informatie met parkeerinformatie gecombineerd.
Almere doorstroming
Op zes strategisch gekozen plaatsen rondom het centrum van Almere zijn digitale informatiepanelen (DRIPs) geplaatst die informatie verkrijgen uit het verkeersmanagementsysteem ViValdi van Vialis. Door de op de DRIPs geprojecteerde actuele file- en parkeerinformatie kan de weggebruiker in één oogopslag zien waar plek is en hoe de automobilist daar het snelst en zonder file kan komen. In het project heeft Vialis samengewerkt met Data Display, leverancier van de informatiepanelen, en de VerkeersInformatieDienst (VID), leverancier van de reistijdinformatie. De parkeerinformatie wordt vanuit ViValdi beschikbaar gesteld door het Parkeerbedrijf Almere.

Omdat het informatiesysteem een impuls geeft aan de bereikbaarheid en de uitstraling van het stadscentrum van Almere en hiermee de stedelijke economie verstrekt heeft het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een subsidie verstrekt.

+