icon-arrow-right
Home Uitvoering spoedaanpakproject A27 begonnen

Uitvoering spoedaanpakproject A27 begonnen

Doorstroming | Veiligheid | Over Vialis

Maandagmorgen 31 mei 2010 is de uitvoering van spoedaanpakproject A27 Everdingen - Lunetten officieel begonnen. Demissionair minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings heeft de starthandeling verricht met Karla Peijs (Voorzitter Veilig Verkeer Nederland) en de heer Harold Goddijn (CEO TomTom).
De Utrechtse Tulp

Op 19 januari 2010 is het contract tussen Rijkswaterstaat en Combinatie De Utrechtse Tulp getekend. In de Combinatie nemen Mourik Groot Ammers, KWS Infra, Vialis en Van Hattum en Blankevoort deel.

De A27 Everdingen-Lunetten valt onder het spoedaanpakprogramma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hiermee pakt Rijkswaterstaat landelijk dertig knelpunten versneld aan.

Om het verkeer op de A27 beter te laten doorstromen en om overlast door sluipverkeer te verminderen, wordt over het hele traject in de richting van Everdingen-Lunetten een extra rijstrook toegevoegd in de vorm van een spits- of een weefstrook. 

Tussen de op- en afritten bij Hagestein en Houten wordt van de vluchtstrook een spitsstrook gemaakt. Doordat er dan tijdens de spits geen vluchtstrook beschikbaar is, worden op dit traject zes pechhavens aangelegd.

Tussen knooppunt Everdingen en aansluiting Hagestein en tussen aansluiting Houten en knooppunt Lunetten wordt een (extra) weefstrook toegevoegd.

Binnen dit project is Vialis verantwoordelijk voor het Dynamisch Verkeersmanagement, de bewegwijzering en de openbare verlichting.

+