icon-arrow-right
Home Stikstofoxiden beter in kaart te brengen

Stikstofoxiden beter in kaart te brengen

Doorstroming | Duurzaamheid | Over Vialis

Met het huidige beleid lukt het Rotterdam niet om in 2015 te voldoen aan de Europese normen voor stikstofdioxide (NO2), aldus het AD (Algemeen Dagblad), naar aanleiding van een onderzoek door de Rekenkamer Rotterdam naar de effecten van het gemeentelijk beleid op de luchtkwaliteit. Autoverkeer is in hoge mate verantwoordelijk voor de uitstoot van stikstofoxiden. De inzet van de juiste duurzame verkeersmanagementoplossingen - zoals bijvoorbeeld het opzetten van een ‘groene golf' of de inzet van ‘Toptrac' en ‘EnViVer' (van Vialis) - kan aanzienlijk bijdragen aan de vermindering van uitstoot van stikstofoxiden.
Logo Vialis

De conclusie van de rekenkamer is dat, ondanks de vastgestelde normen, verbetering van de volksgezondheid in het beleid geen prioriteit in Rotterdam heeft. In Europees verband zijn echter wel normen gesteld ten aanzien van concentraties stikstofdioxiden. Zo mag in 2015 nergens in Rotterdam de concentratie hoger zijn dan 40 microgram per kubieke meter. Uit simulatiestudies met het verkeersmilieumodel EnViVer blijkt dat door de implementatie van bijvoorbeeld een groene golf de uitstoot van stikstofoxiden met 5 tot 10 % kan worden teruggebracht. 

 

Terugbrengen van de reistijd en het beperken van het aantal stops helpt om de  uitstoot te verminderen. Soms vormen kruispunten hele netwerken en heeft een groene golf onvoldoende effect. Met het Vialis-softwaresysteem Toptrac (Trent Optimizing Traffic Control) is een optimale coördinatie te berekenen van complexe verkeersstromen, waardoor groenfases van verkeerslichten aangepast worden aan actuele verkeerssituaties. Op basis van actuele metingen van het totale verkeersproces rondom een kruispunt worden optimale cyclustijd en groentijden berekend. Vervolgens worden de uitkomsten weer teruggestuurd naar de VRI's (verkeersregelinstallaties). Door de snelle updates speelt Toptrac in op allerlei factoren die het verkeer beïnvloeden, zoals hevige sneeuwval, ongelukken of wegwerkzaamheden. Uit berekeningen met EnViVer blijkt dat door de inzet van Toptrac 60 % emissiereductie te behalen valt.

 

+