icon-arrow-right
Home Sterke taal bij opening Intertraffic 2018

Sterke taal bij opening Intertraffic 2018

Veiligheid | Events

Intertraffic 2018: “We hebben ‘brains en balls’ nodig, én een beetje geld”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen. En: “ We moeten opschalen en smart mobility inzetten ten gunste van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. ZKH Prins Constantijn, ambassadeur voor StartupDelta, pareerde moderator Carlo van de Weijer, dir Smart Mobility, TU/e, die over de eerste Intertraffic Startup-hal zei: ”U vindt er misschien ideeën die nu gek of stom lijken”. De prins: “Zullen we dat omdraaien naar: U vindt er waarschijnlijk slimme ideeën voor een stom mobiliteitssysteem?”

opening_intertraffic2018

Carlo van de Weijer is naast zijn functie op de TU/e al acht jaar lid van de adviesraad voor de Intertraffic. Hij maakte in deze periode de opkomst van het thema smart mobility mee, dat nu "het grootste deel van de beursvloer uitmaakt". Congresmanager Joyce de Winter herinnerde eraan dat de eerste Intertraffic in 1976 begon in één hal en dat de 24e editie dit jaar de grootste ooit is, met 13 hallen. Nieuw dit jaar was een complete hal (ITSUP, hal 9), voor zo'n 50 Startups (powered by HR Groep), compleet met een ITSUP-Theater. 

Minister van IenW, Cora van Nieuwenhuizen opende de Intertraffic 2018 officieel. Zij gaf aan waar háár aandachtspunten liggen: "We moeten samen – markt, kennis en overheid -  ervoor zorgen dat  onze infrastructuur klaar is voor connected en communicerend verkeer. Zij belooft onder meer te zullen "vechten" voor een dekkende 5G-infrastructuur.  En schetst tevens haar toekomstbeeld van smart mobility "tot en met zelfrijdende containers 's nachts". Ook heeft zij oog voor de juiste wet- en regelgeving, en noemt in dit verband ook "het rijbewijs voor de zelfrijdende auto".  

 

Naast de minister staan ook alle volgende sprekers deze ochtend stil bij het eerste, bekend geworden dodelijke ongeval door een zelfrijdende auto in Arizona. "Dit bewijst het belang van onze aandacht voor de weggebruiker", benadrukt Van Nieuwenhuizen.

 

Wethouder Pieter Litjens van Amsterdam noemt duizelingwekkende getallen als het gaat om nog te bouwen nieuwe woningen en dus ook nieuwe bewoners, aantallen forenzen en toeristen, terwijl de beschikbare ruimte niet veel groter wordt. Het antwoord daarop moet liggen in Mobility as a service, MaaS, evenals een forse uitbreiding van het metronet in de hoofdstad, én beduidend minder parkeerplaatsen per woning. Hij noemt één parkeerplaats op vijf woningen in de toekomst.

 

Erik Jonnaert, secretaris generaal van de ACEA, de verenigde internationale automobielindustrie, noemt een aantal gezamenlijke speerpunten, zoals een focus op flexibele, betaalbare en comfortabele MaaS-concepten voor reizigers, maar ook een verschuiving van verkeersmanagement naar reismanagement.  Daarnaast de verdere ontwikkeling van de digitalisering en communicatie van voertuigen, waarbij hij het veiligheidsaspect benadrukt: "We kunnen nooit zelfrijdende voertuigen introduceren als het niet veilig is."

 

Tegelijkertijd wijst Jonnaert op een groeimarkt voor zelfrijdende auto's. "Deze voertuigen komen ook beschikbaar voor mensen die nu door ouderdom of beperkingen niet (meer) in staat zijn om zelf te rijden." De eerste proeven met Truck-platooning moeten opschalen naar konvooien van verschillende merken. En wat hem fascineert zijn eerste geluiden van kleinschalig vrachtvervoer door particulieren. Om deze toekomst te versnellen moet de Telecomsector nog meer aanhaken en zorgen voor een volledig dekkende communicatie-infrastructuur. Daarnaast is er het punt van data-delen. De (auto)industrie s bereid data te delen, zegt Jonnaert, maar het moet veilig zijn. Hij roemt het internationale samenwerkingsverband van overheden markt dat ontstaan is sinds de Declaration of Amsterdam.    

 

Prins Constantijn neemt vervolgens het woord. Hij erkent dat hij niet zou zijn gekomen als er alleen maar zou worden gesproken over nieuwe ontwikkelingen. Zijn interesse ligt nadrukkelijk in de Startups die werkelijk iets laten zien. Hij haalt er drie naar voren: Johannes Riedel van AIPark ( offstreet sensor die lege parkeerplaatsen realtime aangeeft), Jorrit Kuiper van RobotTuner (ontwikkeling ISO-norm voor rijstijl en rij-examen zelfrijdende auto's), en Marie QuinQuis van het Franse Qucit ( innovatief (inter)stedelijk prognosemodel, voor bestaande en nieuwe mobiliteitsconcepten). Op de vraag van de prins wat hen zou kunnen helpen, zegt Johannes Riedel: "pilotprojecten". Marie Quinqis zoekt "Europese projecten", en Jorrit Kuiper zou geholpen zijn met een "internationale partner" die samen werkt aan een ISO-norm  voor het rijbewijs van het zelfrijdende voertuig.

+