icon-arrow-right
Home Start bouw nieuwe bediencentrale Scheveningen

Start bouw nieuwe bediencentrale Scheveningen

Duurzaamheid | Veiligheid | Partnership | Installatie werkzaamheden

Gisteren heeft wethouder Anne Mulder samen met vertegenwoordigers van aannemerscombinatie Vialis-BESIX symbolisch de eerste paal voor de nieuwe bediencentrale op het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen geslagen. De nieuwbouw wordt begin 2024 opgeleverd en in gebruik genomen.

 

De gemeente Den Haag zorgt onder andere voor een veilige en betrouwbare begeleiding van de scheepvaart én voor de bewaking en bediening van de Victory Boogie Woogietunnel, Hubertustunnel, Koningstunnel en alle op afstand beweegbare bruggen en pollers.

 

20220922 Start bouw Semafoor (9).jpg
Foto: Jurriaan Brobbel

De huidige bediencentrale, ook wel ‘de Semafoor’ genoemd dateert uit 1953 en was oorspronkelijk alleen voor scheepvaartbegeleiding bedoeld. Gedurende de jaren is de bediening van verschillende tunnels, bruggen en pollers in Den Haag ook in de bediencentrale ondergebracht. Hierdoor is de Semafoor sinds 2019 volledig bezet. Omdat in de Semafoor geen ruimte meer is voor uitbreiding en de indeling van het gebouw niet meer voldoet aan de huidige (moderne) standaarden, is besloten de Semafoor te slopen en op dezelfde locatie een nieuwe en toekomstbestendige bediencentrale te realiseren.

Duurzaam en toekomstbestendig

Het nieuwe gebouw wordt duurzaam en toekomstbestendig. Zo wordt de warmte teruggewonnen uit afgezogen lucht voor het verwarmen van de kantoorruimten, terwijl op het dak energie wordt opgewekt door zonnepanelen, is inpandig ledverlichting met bewegingssensoren en per bediendesk dimbaar en is het gebouw gasloos dankzij volledig elektrische warmtepompen.

Voor de toekomstbestendigheid is gekozen voor een centrale plek van waaruit alles bediend wordt. En niet meer vanaf verschillende locaties in de stad. Ook kan, als dat nodig is, extra functionaliteit toegevoegd worden in de toekomst. Zo kan de gemeente lang vooruit met het nieuwe gebouw.

 

Binnenstedelijk bouwen,zoals op het Noordelijk Havenhoofd, is complex en vraagt de nodige zorg en aandacht voor de omgeving. Tegelijk wil de nieuwbouw een aanvulling zijn die recht doet aan het karakter van Scheveningen. Vialis-BESIX is dan ook trots dat samen met de gemeente Den Haag een nieuwe toekomstbestendig en duurzame bediencentrale inclusief ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd.

 

Wethouder Anne Mulder vertelt trots: “Wij zijn blij dat we op deze plek de oude semafoor kunnen vervangen voor een mooie nieuwe bediencentrale.  Hiermee kunnen we ook in de toekomst zorgen veilige en betrouwbare begeleiding van de scheepsvaart.”

 

Jan Willemsen van Vialis: “Als Vialis zijn we trots dat we met de gemeente Den Haag en BESIX kunnen werken aan dit mooie project. Gezamenlijk zorgen we voor een veilige en duurzame bediencentrale die helpt om de doorstroming op de weg maar ook op het water te verbeteren.”

 

Nic De Roeck van BESIX: ''Een heugelijk moment van de fysieke start van de bouw. Er is een lange voorbereidingsfase van onderhandeling, over contractvorming tot het tot stand brengen van een ontwerp geweest, en dat laten we hiermee achter ons. De nieuwe bediencentrale gaat straks als een rots in de branding staan met een controlerende blik op de zee en alles wat beweegt. Wij zijn trots om hieraan mee te mogen bouwen.''

+