icon-arrow-right
Home Standaardisatie voorwaarde voor succes coöperatieve systemen -Vialis tekent industrieverklaring

Standaardisatie voorwaarde voor succes coöperatieve systemen -Vialis tekent industrieverklaring

Duurzaamheid | Over Vialis

Medio oktober 2012 ondertekende Vialis, samen met nog vijf grote Europese leveranciers van verkeersystemen een verklaring waarin de bedrijven toezeggen samen te werken bij het standaardiseren van zogenoemde coöperatieve systemen. Door deze systemen kunnen voertuigen data uitwisselen met elkaar en met de infrastructuur. Hierdoor kunnen veiligheidsberichten worden overgebracht, maar kan ook de doorstroming worden bevorderd doordat de verkeerstromen beter kunnen worden gevolgd en bestuurders individueel worden geïnformeerd.
Matrixbord

Vialis is al meer dan vijf jaar betrokken bij het ontwikkelen van coöperatieve systemen. De ontwikkelaars hebben aangetoond dat de samenwerking van de weginfrastructuur met de auto's die er gebruik van maken grote voordelen kan bieden voor de doorstroming en de duurzaamheid van het wegverkeer.

Het grote dilemma bij de realisatie van deze voordelen is dat van de kip en het ei. Wie is bereid voor extra apparatuur in zijn auto te betalen, wanneer er geen systemen langs de kant van de weg staan? En welke overheid wil investeren in een net van coöperatieve systemen wanneer er nog nauwelijks aangepaste auto's rondrijden? De kleine toepassingen die er al zijn vormen eilanden in het Europese wegennet, die meestal niet met elkaar kunnen samenwerken. Voor de Europese auto-industrie zijn dergelijke kleine toepassingen geen basis voor investering en ook de verkeersindustrie is gedwongen om dure specials te produceren. Standaardisering is de enige oplossing.

 

Voor Vialis en de andere leveranciers is de toekomstige markt van coöperatieve systemen interessant, maar niet eenvoudig. We moeten er voor zorgen dat kan worden samengewerkt met de vele honderden bestaande verkeersmanagementsystemen, dat positieve effecten snel zichtbaar zijn en dat wegbeheerders niet gedwongen zijn om met een enkele leverancier samen te werken.

Met deze achtergrond hebben de zes toonaangevende Europese leveranciers toegezegd om actief te werken aan het opstellen van normen voor coöperatieve systemen en om hun productontwikkeling daarmee in overeenstemming te brengen. Dat zorgt er voor dat auto's probleemloos door Europa kunnen rijden, terwijl hun coöperatieve systeem overal informatie kan ontvangen en verzenden. De bedrijven roepen overheden en andere wegbeheerders op om samen te werken bij het tot stand brengen van de normen voor coöperatieve systemen.

 

Vialis vertrouwt er op dat er over enkele jaren in veel Europese landen coöperatieve systemen zullen bestaan die bijdragen aan de veiligheid, de duurzaamheid en de doorstroming van het verkeer.

+