icon-arrow-right
Home Srilankaans spoor hersteld na tsunami

Srilankaans spoor hersteld na tsunami

Over Vialis

Direct na de tsunami, die op tweede kerstdag 2004 een ramp veroorzaakte aan onder andere de zuidwestkust van Sri Lanka toog een team van Vialis naar het geteisterde gebied. Het Vialis-team nam de schade op aan de eerder geleverde spoorwegsystemen. Over een traject van 160 kilometer werd de schade nauwkeurig bekeken en werd onderzocht hoe op een snelle en effectieve manier de beveiligings- en communicatiesystemen op en rond het traject Colombo-Matara weer geheel in bedrijfgesteld konden worden. Eind mei 2008 werd, na diverse tussenstappen, het vernieuwde traject officieel in gebruik genomen.
Srilankaans spoor hersteld na tsunami
Nadat er in eerste instantie noodreparaties werden verricht, is er daarna in nauwe samenwerking met de Srilankaanse spoorwegmaatschappij de afgelopen jaren hard gewerkt om het gehele traject tussen Colombo en Matara te beveiligen volgens de nieuwste veiligheidseisen en te voorzien van moderne glasvezelverbindingen en telecommunicatie. Denk hierbij aan trajectbeveiling, communicatiesystemen, overwegbeveiliging, seinen en alle bijbehorende bekabeling.

De officiële opening werd bezocht door diverse hoogwaardigheidsbekleders uit Sri Lanka en Nederland en werd uitgezonden op de Srilankaanse televisie.
+