icon-arrow-right
Home SmartwayZ.NL test ‘rij-assistent’ om wachttijd voor rood licht te verminderen

SmartwayZ.NL test ‘rij-assistent’ om wachttijd voor rood licht te verminderen

Innovatie | Doorstroming | Duurzaamheid | Partnership

Als onderdeel van SmartwayZ.NL test Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis samen met autofabrikant Ford en andere marktpartijen een slimme ‘rij-assistent’. Deze techniek geeft automobilisten straks informatie over hoe hard zij moeten rijden om groen te krijgen bij het volgende verkeerslicht. Het ‘Green Light Optimal Speed Advice’- systeem (GLOSA) staat nog in de kinderschoenen. Om het verder te ontwikkelen is het noodzakelijk dat grote internationale autofabrikanten testen uitvoeren met GLOSA, zoals Ford nu heeft gedaan op de Autmotive Campus in Helmond.

SmartwayZ_testdag

De techniek achter GLOSA zorgt voor communicatie tussen auto’s en slimme verkeerslichten. De bedoeling is dat de bestuurder een adviessnelheid krijgt, zodat hij of zij weet hoe hard of zacht gereden moet worden om bij het volgende verkeerslicht (nog net) groen te krijgen. Doordat de verkeerslichtregeling op dit moment nog niet betrouwbaar genoeg is, krijgt de bestuurder geen juiste informatie. Dit houdt in dat de informatie die het slimme verkeerslicht uitzendt richting auto, vaak niet exact juist is. De geadviseerde snelheid die daarop gebaseerd wordt, is dus niet juist. Belangrijkste uitdaging is dan ook om iets te vinden op het onvoorspelbare karakter van het verkeerslichtsysteem.

Objectieve testdag

De Automotive Campus – gelegen in de Brainport Regio - in Helmond was het decor voor de testdag. Deze locatie –als Automotive hotspot – biedt een aantrekkelijke leer- en testomgeving voor Automotive bedrijven. De testdag op 31 januari heeft beter inzicht gegeven op welke punten er nog verder ontwikkeld moet worden. Zodat het systeem permanent kan worden aangeboden als service. Doordat de verkeerslichtregeling op dit moment nog niet betrouwbaar is, krijgt de bestuurder geen juiste informatie. De geadviseerde snelheid is dus nu nog niet reëel. Belangrijkste uitdaging is dan ook om iets te vinden op het onvoorspelbare karakter van het verkeerslichtsysteem.

Vermindering van uitstoot

Naast dat de reis veel meer ontspannen en comfortabeler wordt, scheelt het ook enorm in de uitstoot. Door een betere doorstroming van het verkeer, hoeft er immers minder geremd en opgetrokken te worden. Als het straks echt zo ver is, gaat het ook leiden tot minder vertraging. Christophe van der Maat, gedeputeerde provincie Noord-Brabant & voorzitter programmaraad SmartwayZ.NL:

“Om GLOSA als rij-assistent definitief van de grond te krijgen, zijn er (uitvoerige) testen nodig. Een dienst als deze is niet ‘morgen’ operationeel. De techniek is aanwezig, maar de stap naar uitrol in de samenleving start nu. En ik kijk uit naar die stap, want we spenderen veel te veel tijd aan het wachten voor rood licht met ons allen. We zijn als SmartwayZ.NL dan ook blij met de samenwerking met FORD. Want als overheid hebben we marktpartijen heel hard nodig om een slim mobiliteitsnetwerk voor Zuid-Nederland definitief voor elkaar te krijgen. En ik ben uiteraard trots dat dit gebeurt op de Automotive Campus, een unieke en innovatieve locatie in Europa. Niet voor niets kiezen internationale marktpartijen voor deze locatie."

Publiek/private samenwerking

GLOSA is nog geen bestaande techniek, maar het is wel een techniek die van meerwaarde kan zijn voor zowel de gebruiker, als de automobielfabrikanten en serviceproviders als de wegbeheerders. Voor deze laatste groep kan GLOSA bijvoorbeeld in ‘light variant’ gebruikt worden als sturingsmiddel, mits de kruispunten uiteraard goed blijven werken. Werk aan de winkel dus om het van ontwikkel- naar realisatie te brengen.

SmartwayZ.NL

SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma in Zuid – Nederland waarbij overheden, kennisinstellingen en commerciële partijen samenwerken aan een vlot, slim en robuust mobiliteitsnetwerk in Zuid-Nederland.

Partijen waarmee SmartwayZ.Nl samenwerkt binnen dit project zijn:
BeMobile, Connected Signals, Dynniq, MAP TM, Monotch, Sweco, Swarco, Vitron, Technolution, Vialis, ook is een aantal overheidspartners aangesloten, waaronder de gemeente Breda en Helmond en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

+