icon-arrow-right
Home Slimme oplossingen garanderen veilige oversteek voor voetganger

Slimme oplossingen garanderen veilige oversteek voor voetganger

Veiligheid | Over Vialis

Veiligheid in het verkeer: een belangrijke issue bij overheden, partners van overheden en belangenorganisaties. Niet alleen bij de ontwikkeling van producten, diensten en concepten, maar ook als partner van Veilig Verkeer Nederland staat Veiligheid samen met Duurzaamheid hoog op de aandachtspuntenlijst van mobiliteitsprovider Vialis. Vialis is 24/7 actief om Doorstroming en Veiligheid in het verkeer te bevorderen en biedt bewezen oplossingen om de infrastructuur goed te benutten. Niet alleen voor rijdend verkeer, maar ook voor de voetganger. Samen met de opdrachtgever kijkt Vialis naar de gestelde richtlijnen, hoe het beleid bij de overheid hierbij kan aansluiten, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de beleving van de voetganger.
Verkeerslicht met Sofie

Voetgangerslichten zijn veilig

Voetgangerslichten zijn veilig. In de Richtlijn Ontruimingstijden staat nauwkeurig omschreven hoe er omgegaan dient te worden met ontruimingstijden bij oversteekplaatsen. (Trage) voetgangers hoeven zich dan ook nooit onzeker te voelen wanneer halverwege de oversteek het licht naar groenknipperen gaat. Het groenknipperen is immers gewoon onderdeel van de groenfase, waarna nog een ontruimingsfase volgt. Iets wat lang niet iedereen weet. Voorlichting hierover zou de angst van onzekere voetgangers weg kunnen nemen. Gemeentelijke ontwerpers van verkeersregelingen zijn zich overigens uitermate bewust van hun verantwoordelijkheid in deze en schakelen waar nodig andere professionals in.

Extra maatregelen zijn geen uitzondering

Alhoewel de navolging van Richtlijn Ontruimingstijden voldoende veiligheid garandeert voor de overstekende voetganger, zijn er aanvullende maatregelen te nemen om oversteekplaatsen aan te passen aan de wensen van de voetgangers in de omgeving. Met moderne detectiemiddelen kunnen voetgangers zowel in snelheid als in groepsomvang gedetecteerd worden, waarbij het verkeersregelprogramma hierop kan anticiperen in bijvoorbeeld de duur van de groentijd.

Verder kunnen bijvoorbeeld ongeduldige voetgangers geïnformeerd worden met behulp van wachttijdvoorspellers, .

Vialis maakt ook steeds meer gebruik van simulatiemodellen, waarmee nauwkeurig in beeld wordt gebracht hoe voetgangersstromen bij specifieke situaties en omstandigheden tot stand komen. Op basis hiervan kan de wegbeheerder passende maatregelen nemen.

+