icon-arrow-right
Home Seinwezeninstallatie bestuurd door Vialis

Seinwezeninstallatie bestuurd door Vialis

Veiligheid | Over Vialis

Binnen enkele jaren gaan er tussen Amsterdam en Eindhoven meer intercity-treinen per uur rijden. De capaciteit op het spoor rondom Den Bosch is echter onvoldoende om aan de groeiende vervoersvraag te voldoen en staat een intensivering van de dienstregeling in de weg. Met spooruitbreiding aan de noord- en zuidzijde van knooppunt Den Bosch en rondom het station worden de eerste stappen gezet om meer capaciteit op het spoor te creëren. Vialis levert hier een bijdrage aan.
Seinwezen

De eerste fase bij de vernieuwing van emplacement Den Bosch betreft de bouw van een fly-over. Voordat er tot de bouw kan worden overgegaan zal het bestaande relaishuis in zijn geheel worden verwijderd. Vialis ontving van BAM Rail de opdracht voor de levering van een noodvoorziening voor de besturing van de seinwezeninstallatie. Hiertoe richt Vialis een 40ft container in met voeding en besturing (8 stuks B-relais besturingsrekken, een kabelverdeler, twee stuks voedingverdelers, verlichting, airco en een aantal aanverwante zaken als aarding, bureau, opbergkast en kabelinvoer).

Voor het tracé rondom Den Bosch ontving Vialis verder van BAM Rail de opdracht voor de levering van vier relaiskasten, vijf besturingskasten en vier hoogspanningskasten 3KV/110V met GT besturing.

+