icon-arrow-right
Home Samenwerken aan veiligheid en duurzame doorstroming

Samenwerken aan veiligheid en duurzame doorstroming

Doorstroming | Duurzaamheid | Veiligheid

Het wordt steeds drukker op het spoor. Slimme en duurzame oplossingen zijn nodig om aan de capaciteitsaanvragen van reizigers per spoor en het spoorgoederenvervoer te kunnen voldoen. De verantwoordelijkheid om dit veilig en duurzaam te organiseren is uitdagend. Door expertise gezamenlijk in te zetten gaat VRS Railway Industry, onderdeel van koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis, in samenwerking met ProRail verschillende onderdelen van het spoor optimaliseren.

Om de doorstroming rond een overweg te vergroten zijn aftellers ontwikkeld die de vertrekprocedure op een veilige manier voor machinisten versnelt. Een andere innovatie is de lokale bedienpaal waarmee machinisten de stand van de wissels in Niet Centraal Bediend Gebied (NCBG) kunnen wijzigen. Dit bevordert de doorstroming op het spoor waarbij een veilig gebruik is gewaarborgd.

shutterstock_1754620811.jpg

Verbeterde doorstroming door aftellers

Stilstaan voor een overweg is niet prettig en wordt door de toenemende drukte ook niet veiliger. Zowel het vervoer over spoor als het reguliere verkeer heeft baat bij zo weinig mogelijk stilstand. Spoorwegovergangen die zich vlakbij een station bevinden zorgen voor de meeste belemmering van de doorstroming. De aftellers van VRS Railway Industry die ProRail gaat inzetten optimaliseren zowel de doorstroming op het spoor als op de weg. Door het plaatsen van aftellers kan de vertrekprocedure, die de conducteur in gang zet en circa 20 seconden in beslag neemt, gestart worden voordat het spoor wordt vrijgegeven en het vertreksein op wit springt. Over een heel traject is de tijdwinst dusdanig dat dit gebruikt kan worden om treinen korter op elkaar te laten rijden en meer treinverkeer mogelijk te maken.

Expertise inzetten

ProRail heeft de behoefte om wissels gelegen in Niet Centraal Bediend Gebied (NCBG) lokaal te kunnen bedienen. Geholpen door de ruime ervaring voor klant specifieke spooroplossingen en door goed mee te denken met de klant gaat VRS Railway Industry 82 bedienpalen ontwikkelen en leveren. Met deze bedienpalen kan de machinist de stand van de wissels op locatie wijzigen. De wisselstand is op afstand te zien, doordat de bedienpaal aan weerszijden is voorzien van een wisselstandindicator. Door gebruik te maken van de informatie uit het controlecircuit van de wisselsteller wordt een veilig gebruik gewaarborgd.

Nederland leefbaar maken en houden, dat is waar we als Vialis voor staan. Samen met onze klanten en partners geven we de toekomst vorm waarbij we ons nu willen en kunnen bewegen op alle modaliteiten zoals auto, openbaar vervoer en fiets. Het aftelsein voor de machinist zorgt dat treinen vlotter kunnen vertrekken. Door efficiënt te werken kunnen zo meer treinen vertrekken, met als gunstige bijkomstigheid dat de overgang bij de stations minder lang dicht is. Zo brengen we deze twee, van oudsher gescheiden, werelden bij elkaar.

+