icon-arrow-right
Home Samen werken aan een leefbare toekomst

Samen werken aan een leefbare toekomst

Doorstroming | Duurzaamheid | Veiligheid

De leefbaarheid in stedelijke omgevingen wordt steeds belangrijker. Het stedelijk gebied groeit en ook het platteland verandert daardoor ook sterk. Vialis, specialist op het gebied van mobiliteit onder de vlag van VolkerWessels, zorgt voor beschikbaarheid en een veilige en duurzame doorstroming in het verkeer, zodat iedereen met plezier kan blijven reizen. Door gebruik te maken van sensoren die onder andere geluid- en uitstoot meten kunnen we prioriteiten geven aan bijvoorbeeld fietsers, voetgangers maar ook vrachtwagens. Via onder andere apps werkt Vialis aan een veilige en duurzame leefomgeving. Geen gemakkelijke opgave, maar ook dit is onderdeel van het DNA van Vialis en VolkerWessels. Vialis levert, samen met partners, in de stad en op het platteland een actieve bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving.

Vialis.jpg

“Het afgelopen jaar was bijzonder. In de eerste lockdown zagen we de mobiliteit wegvallen en rond de zomer van vorig jaar was de drukte op de weg ongeveer op hetzelfde niveau als voor de coronapandemie”, vertelt Willem Hartman, directeur Portfolio & Ontwikkeling bij Vialis. “Het was dan wel weer druk op de weg, maar de drukte had een grote spreiding. Dit probeerden we voor de coronapandemie ook al te bereiken, door bijvoorbeeld de projecten met Spitsmijden, maar dat hield mensen niet tegen om rond spitstijd in de auto te stappen. Nu is het gelukkig heel normaal geworden om eerst thuis mails te beantwoorden en om pas later op de dag te gaan rijden. Alleen als dat kan natuurlijk. Deze acceptatie, om later op je werk te verschijnen of sommige dagen helemaal vanuit huis te werken, is wat mij betreft een hele mooie en blijvende ontwikkeling.”

Drukte

“Dat neemt niet weg dat het in de toekomst niet minder druk gaat worden op de weg en in de steden”, gaat Hartman verder. “De verstedelijking gaat verder en zorgt voor uitdagingen op het gebied van mobiliteit in het stedelijk gebied. COVID-19 heeft voor een tijdelijke trendbreuk gezorgd in alledaagse mobiliteitsvraagstukken.” 

 

“In onze ambitie om Nederland nog leefbaarder te maken en te houden, staan we gelukkig niet alleen”, geeft Hartman aan. “Wij werken hiervoor nauw samen met andere VolkerWessels-ondernemingen en externe partijen. Zo zijn we samen met VolkerWessels Telecom in het recente verleden in Eindhoven succesvol gestart met het slimmer maken van straatlantaarns. Deze expertise is weer gebruikt in de pilot die nu draait in Almere met milieusensoren, sensoren die uitstoot/emissie meten. Dit is een nieuwe manier van het regelen van het verkeer op basis van het omgevingsklimaat. Maar we denken ook mee in andere vraagstukken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we toenemende drukte goed kunnen managen? Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld vrachtwagens prioriteit te geven bij een verkeerslicht zodat deze niet hoeven te stoppen en weer op te trekken, waardoor er minder roet en CO2 worden uitgestoten. We zien in Nederland ook steeds meer elektrische voertuigen. Wanneer bestuurders van elektrische voertuigen tijdig gewaarschuwd worden dat ze hun snelheid kunnen aanpassen en hierdoor wel door groen kunnen rijden, zorgt dit ervoor dat steeds meer voertuigen schoon en efficiënt kunnen gaan rijden. Dit is positief voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen binnen een regio.”

 

Combineren

Nieuwe mogelijkheden van sensoren en connectiviteit maken veel meer diensten mogelijk. “En kunnen veel diensten ook met elkaar verbonden worden. Zo heeft een verkeerslicht als doel dat er geen fietsers, voetgangers en auto’s op elkaar botsen. Tegelijkertijd willen we dit op een zo efficiënt mogelijke manier doen. Lussen in de weg worden geactiveerd wanneer er een fietser of auto op komt te staan, zodat het licht op groen kan springen. Maar een lus in de weg of verkeersknop waar een fietser op drukt kan niet bepalen hoeveel mensen daar staan. Door hier een sensor aan te koppelen is dit wel mogelijk. Daarnaast wordt informatie als bijvoorbeeld het gewicht van een vrachtwagen en de snelheid waarmee deze een verkeerslicht nadert van belang voor sensoren die met elkaar gecombineerd kunnen worden om ervoor te zorgen dat de stad schoner en leefbaarder wordt.”

 

Privacy

Maar het verzamelen en gebruiken van sensoren en daarmee data brengt ook de vraag met zich mee of er wel veilig met die data wordt omgegaan? Hartman: “Voor een verbetering van de leefbaarheid van een stad wil je dat sensoren kunnen detecteren, wie waar naartoe gaat. Maar je wilt natuurlijk niet dat die informatie, dat jij met je auto bij een bepaald verkeerslicht arriveert, bekend is. We werken daarom met geanonimiseerde data. Zo ook met de fiets-app Schwung, deze weet wanneer er gefietst wordt en doordat Schwung in verbinding staat met de verkeerslichten kan Schwung groen aanvragen op de gewenste richting. Om de privacy te waarborgen ‘halen’ we het eerste en laatste stuk van de rit eraf en wordt dit dus niet opgeslagen in de historie. Privacy en cybersecurity zijn belangrijke voorwaarden in het gebruik van data. Vialis is continu alert op de uitdagingen die digitalisering met zich meebrengt. Duidelijke afspraken maken en zorgvuldig omgaan met dit soort informatie zal zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid, doorstroming en veiligheid in onze mobiliteit en infrastructuur.”Verschenen in Analyse. Toekomst van de Economie: Met focus op Investeren & Beleggen en Smart Cities, mei 2021, Nummer 87 

 

+